Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Kommunen vår Planer Overordnet plan/kommuneplan

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens øverste, strategiske plan som legger rammer for kommune utvikling. Den er delt i to deler; samfunnsdel og arealdel.

Kommuneplanens samfunnsdel 2019 - 2030

Samfunnsdelen viser mål og strategier for alle tjenesteområdene, mens arealdelen består av plankart med bestemmelser.

Kommuneplanens samfunnsdel 2019 – 2030 ble vedtatt i Kommunestyret 26. september 2019.

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2019-2030 (PDF)

Kommuneplanens arealdel 2022 - 2033

Kommuneplanens arealdel 2022 - 2033 ble vedtatt i kommunestyret 8. desember 2022.

PLANBESKRIVELSE MED PLANBESTEMMELSER 2022-2033 (PDF)
KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANKART 2023 (PDF)
VELG KOMMUNE OG SLÅ PÅ KOMMUNEPLAN (NY FANE)
NOTAT BOLIG OG BEFOLKNING (PDF)
NOTAT FRILUFTSLIV (PDF)
NOTAT SENTRUM (PDF)

Planstrategi for Våler 2020 – 2024

Kommunestyret vedtok 12. november kommunal planstrategi for 2020 – 2024.

Planstrategien viser noen utviklingstrekk i kommunen og hvordan utviklingen vil møtes gjennom planarbeid.

PLANSTRATEGI FOR VÅLER 2020 - 2024 (PDF)
OVERSIKT OVER PLANER (PDF)
SAMLET SAKSFRAMSTILLING (PDF)