Forside Helse og velferd Vold og overgrep - Krisesenter - TryggEst Hvor får jeg hjelp?

Hvor får jeg hjelp?

Føler du deg trygg hjemme? Utsettes du for vold? Er det jeg opplever "nok" til å få hjelp? Hvor får jeg hjelp i Mosseregionen? Er en du kjenner utsatt for vold? Har du mistanke om vold/overgrep mot voksne?

Vold kan forekomme i mange former!

Det finnes alltid hjelp!

HJELPETILBUD I MOSSEREGIONEN (NY FANE)
JEG VIL MELDE BEKYMRING OM VOLD/OVERGREP MOT VOKSNE