Forside Helse og velferd Tjenestekontoret og koordinerende enhet TT-kort

TT-kort

Transporttjenesten skal gi funksjonshemmede som er avhengig av dør-til-dør-transport, et tilbud for at de skal ha muligheter til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med andre.

TT-kortet brukes som betalingsmiddel i drosje. Beløpet tildeles etter faste satser og vurderes opp mot ditt behov. TT-kortet skal kun brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som dekkes av folketrygden, les mer på pasientreiser.no

Tilskudd til transport (TT-kort) er et tilbud til innbyggere som på grunn av varig forflyttings- eller orienteringshemming har store vanskeligheter med å benytte vanlige kollektive transportmidler.

Fra 01.01.2021 er det Østfold Fylkeskommune som skal behandle alle søknader om tilskudd til transport, og du vil finne informasjon og søknadsskjema på Østfold Fylkeskommune sine hjemmesider:

SØK OM TT-KORT (NY FANE)
SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS (PDF)

Søknad om ledsagerbevis sendes til:

Våler kommune

Tjenestekontoret

Kjosveien 1

1592 Våler