Forside Helse og velferd Tjenestekontoret og koordinerende enhet Tjenestekontoret

Tjenestekontoret

Tjenestekontoret er et forvaltningskontor som gir informasjon, kartlegger behov for hjelp og fatter vedtak om individuelle tjenester til personer i alle aldersgrupper.

Tjenestekontoret

Tjenestekontoret er lokalisert på helse og sosialsenteret i Våler kommune.

Telefonen er åpen for publikum mellom kl. 09.00 - 11.30 og fra kl. 12.00 til kl.14.00 alle hverdager. Dersom du har behov for å snakke med en saksbehandler ber vi deg avtale tid.

Du kan søke om følgende tjenester:

 • Avlastning i institusjon for eldre
 • Bolig med heldøgns omsorg
 • Omsorgsbolig
 • Boveiledertjeneste
 • Samtaler med demenskoordinator
 • Hjemmehjelp/praktisk bistand og opplæring
 • Hjemmesykepleie
 • Samtaler med kreftkontakt
 • Korttidsopphold i sykehjem
 • Rehabilitering i sykehjem
 • Langtidsopphold i sykehjem
 • Matombringing
 • Tjenester fra Psykisk helse
 • Tjenester fra Ruskoordinator
 • Trygghetsalarm
 • Ledsagerbevis
 • Støttekontakter

Alle helse- og omsorgstjenester må søkes om via tjenestekontoret.

Søknadsskjema lastes ned fra lenken under og sendes til:

Våler kommune

Tjenestekontoret

Kjosveien 1

1592 Våler i Viken

SØKNADSSKJEMA HELSE- OG OMSORGSTJENESTER (PDF I NY FANE)
PRISLISTE OG GEBYRER VÅLER KOMMUNE (PDF)
E-POST TJENESTEKONTORET: TJENESTEKONTORET@VALER.KOMMUNE.NO
TELEFON VÅLER KOMMUNE SENTRALBORD: 69 28 91 00