Forside Helse og velferd Tjenestekontoret og koordinerende enhet Omsorgsstønad

Omsorgsstønad

Har du et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan du søke om omsorgsstønad.

Omsorgsstønad skal gi deg en viss økonomisk kompensasjon for det omsorgsarbeidet du utfører. Kommunen avgjør om du får omsorgsstønad og hvilket nivå stønaden skal ligge på.

Kriterier/vilkår:
Du må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid.

SØKNADSSKJEMA HELSE- OG OMSORGSTJENESTER (PDF I NY FANE)

Søknaden sendes til:

Våler kommune

Tjenestekontoret

Kjosveien 1

1592 Våler