Forside Helse og velferd Tjenestekontoret og koordinerende enhet Koordinerende enhet

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet sin hovedoppgave er å bidra til at de som har sammensatte og langvarige behov for helse- og omsorgstjenester opplever en sammenhengende behandlingstjeneste. Det er derfor koordinerende enhet både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten.

Koordinerende enhet i Våler kommune behandler søknader om individuell plan og tildeler koordinatorer. Søknader behandles fortløpende.

KOORDINERENDE ENHET I SPESIALISTHELSETJENESTEN (NY FANE)

Individuell plan

Du har rett til å få utarbeidet en individuell plan hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet.
Planen skal sikre at det til enhver tid er noen som har ansvaret for koordinering og oppfølging.

LES MER OM INDIVIDUELL PLAN (NY FANE)
RETTIGHETER OG INDIVIDUELL PLAN (NY FANE)
LOGG INN PÅ DIN INDIVIDUELLE PLAN (NY FANE)
ELEKTRONISKE REISEREGNINGER (NY FANE)
E-POST KOORDINERENDE ENHET: TJENESTEKONTORET@VALER.KOMMUNE.NO
TELEFON VÅLER KOMMUNE SENTRALBORD: 69 28 91 00

Alle helse- og omsorgstjenester må søkes om via tjenestekontoret.

Søknadsskjema lastes ned fra lenken under og sendes til:

Våler kommune

Tjenestekontoret

Kjosveien 1

1592 Våler i Viken

SØKNADSSKJEMA HELSE-OG OMSORGSTJENESTER (PDF)