Forside Helse og velferd Tjenestekontoret og koordinerende enhet Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Er du sterkt funksjonshemmet eller er under 67 år med et langvarig og stort behov for praktisk og personlig hjelp i dagliglivet, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Personlig assistanse omfatter praktisk bistand og opplæring og støttekontakt. Retten til avlastningstiltak gjelder for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

Innenfor det timeantallet du får tildelt, kan du i prinsippet styre hvem du vil ha som hjelper(e) og hva assistenten(e) skal gjøre. Målet er at du skal ha et mest mulig aktivt liv.

Søknad om BPA sendes til Tjenestekontoret

SØKNADSSKJEMA HELSE- OG OMSORGSTJENESTER (PDF I NY FANE)
E-POST TJENESTEKONTORET: TJENESTEKONTORET@VALER.KOMMUNE.NO

Følgende firmaer har konsesjonsavtale med Våler kommune fra og med 01.03.2022

Prima Assistanse AS

Stendi AS

JAG Assistanse AS

Human Care AS

Uloba - Independent Living Norge AS

PRIMA ASSISTANSE AS (NY FANE)
STENDI AS (NY FANE)
JAG ASSISTANSE AS (NY FANE)
HUMAN CARE AS (NY FANE)
ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE AS (NY FANE)