Forside Helse og velferd Tjenestekontoret og koordinerende enhet Avlastning til pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver

Avlastning til pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver

Har du omsorgsoppgaver som gjør at du har behov for avlastning?

Kommunen kan for eksempel yte avlastning i form av hjemmehjelp, dagtilbud eller avlastningsopphold på sykehjem.

Avlastningen skal gi deg rom for normal fritid, mulighet for å reise på ferier og tid til å bevare ditt sosiale nettverk.

Alle helse- og omsorgstjenester må søkes om via tjenestekontoret.

Søknadsskjema lastes ned fra lenken under og sendes til:

Våler kommune

Tjenestekontoret

Kjosveien 1

1592 Våler i Viken

SØKNADSSKJEMA HELSE - OG OMSORGSTJENESTER (PDF I NY FANE)