Forside Helse og velferd Sykehjem og hjemmebaserte tjenester Velferdsteknologi

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi

Helse- og omsorgssektoren står overfor store utfordringer i årene som kommer, spesielt med tanke på eldrebølgen. I 2060 regner man med at hver femte person i Norge vil være over 70 år, og med eldrebølgen kommer behovet for smartere løsninger og tjenester. Velferdsteknologi er ett av flere hjelpemidler for å møte utfordringen. Teknologi skal ikke erstatte nødvendige tjenester, men være et viktig supplement for å skape økt trygghet.

Morgendagens tjenester skal bidra til at flere kan bo hjemme, gi større mestringsfølelse, økt trygghet og bedre helse. Nasjonalt velferdsteknologiprogram er et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet. Ca. 290 kommuner er med i dette prosjektet.

Våler kommune er en del av prosjektet Nasjonalt velferdsteknologiprogram, og i Helse og velferd integrerer vi Velferdsteknologi som en del av de kommunale tjenestene. Disse teknologiene skal ikke erstatte den gode omsorgen vi yter, men de skal sikre tryggere og bedre tjenester og være et hjelpemiddel for både brukere, pårørende og ansatte.

I pleie og omsorg har vi allerede flere typer teknologier i drift:

Trygghetsalarmer

Vi benytter oss av både mobile og digitale trygghetsalarmer i kommunen.

Mobile alarmer er en smykkelignende enhet eller en klokke som man må bære med seg. Alarmen har et innebygd SIM-kort som kommuniserer via mobilnettet. Alarmen har to-veis tale og inneholder lokaliseringsteknologi/GPS som kan aktiveres ved behov og avtale med bruker. Alarmen må lades jevnlig på lik linje som en mobiltelefon.

Digitale trygghetsalarmer er en alarm-boks som er plassert i boligen, med en trådløs alarmknapp knyttet til. Alarmknappen kan bæres som et smykke rundt halsen, eller som en klokke. Alarmboksen har to-veis tale. Alarmen har et innebygd SIM-kort og kommuniserer via mobilnettet. Alarmboksen må være tilknyttet strømkilde i boligen, men har reservebatteri som brukes ved strømbrudd.

Sensorteknologi

Det kan knyttes sensorer slik som døralarm, sengealarm og fallalarm til den digitale alarmen.

Responssenter

Responssenteret Helsevakten er et samarbeid med flere andre kommuner, og er lokalisert i Fredrikstad. På Helsevakten mottar og behandler erfarne sykepleiere alle signaler fra trygghetsalarmene i kommunen, døgnet rundt.

E-lås

E-lås er en adapter som settes på innsiden av døren til brukerens bolig. Hjemmetjenesten bruker arbeidstelefonene til å låse opp døren via journalsystemet. Det er ikke mulig å låse opp dørene med montert e-lås via noen andre telefoner. Låskassen på døren blir ikke forandret og synes ikke fra utsiden, slik at samme nøkler fortsatt kan brukes som før. Bruk av Elåsen blir loggført.

Medisineringsstøtte

Vi har medisindispensere for automatisk utlevering av multidoseposer. Denne kan være aktuell for de brukere som kun har bistand fra hjemmetjenesten for utlevering av medisiner eller brukere som er i behov av medisiner til faste tidspunkt. I hjemmetjenesten arbeider vi med mennesker, og det er derfor vanskelig å holde faste tidspunkter for besøk når det skjer uforutsette ting. Når en bruker har medisindispenser kan vi være trygge på at brukeren får den viktige medisinen til fast tidspunkt hver dag. Besøk fra hjemmetjenesten kan fortsatt være aktuelt hos noen brukere.

Lokaliseringsteknologi/GPS

Alle mobile trygghetsalarmer har funksjonen lokaliseringsteknologi, det vil si at vi kan aktivere sporing av enheten ved avtale med bruker eller ved vedtak om sporing. Brukere som kan ha nytte va dette er for eksempel brukere med en kognitiv svikt i tidlig fase, som er i risiko for å ikke finne veien hjem når de går på tur, eller har pårørende som er utrygge på å la sin kjære gå ut alene. GPS-innstillingene gjøres individuelt, det er mulig å sette opp et såkalt Geofence, et digitalt gjerde for enheten, krysser brukeren dette gjerdet, vil det gå et varsel til varselmottaker. I Våler kommune må varselmottaker foreløpig være pårørende. Man kan benytte seg av flere geofence, f.eks. et større område på dagtid, og et mindre på natt.

Pasientvarslingsanlegg

Sykehjemmet har et oppdatert pasientvarslingsanlegg, alarmer som med tidligere pasientvarslingsanlegg har blitt vist på en tavle i gangen, kommer nå inn på mobiltelefoner som de ansatte bærer med seg. Mulighet finnes for å knytte forskjellige sensorer på systemet, som for eksempel sengesensor og dørsensor.

Care for the elderly 6970006 640

To hender holder på en gå-stokk

Velferdsteknologi må søkes om vie tjenestekontoret og tildeles på lik linje som andre helse- og omsorgstjenester, det gjøres individuelle vurderinger for hver bruker.

Velferdsteknologikoordinator har ansvar for blant annet trygghetsalarmer, medisinroboter og e-lås, har du spørsmål om kommunens velferdsteknologi kan du ta kontakt med koordinator.

E-POST VELFERDSTEKNOLOGIKOORDINATOR: SANDRA.HEDSTROM@VALER.KOMMUNE.NO
TJENESTEKONTORET