Forside Helse og velferd Sykehjem og hjemmebaserte tjenester Sykehjem

Sykehjem

Våler sykehjem har 17 plasser, 13 langtidsplasser og 4 korttid/avlastning/rehabiliteringsplasser.

Det er et nasjonalt mål at man skal kunne bo i eget hjem lengst mulig, det betyr at pasientene i sykehjem er sykere og mer komplekse hvilket krever høy faglig kompetanse.

Vi har lokalt kjøkken som samarbeider tett med avdelingene og det etterstrebes at pasientene skal få kost tilpasset egne ønsker og behov.

Lørdager har vi Generasjon M, 4 lokale ungdommer jobber hver lørdag i fire timer for aktivitet og hyggelige møter i sykehjemmet på tvers av generasjoner.

De enkelte typene opphold du kan søke om via tjenestekontoret er:

  • langtidsopphold i sykehjem
  • korttidsopphold i sykehjem
  • avlastningsopphold
VAKTTELEFON SYKEHJEM: 404 18 963

Vil du vite mer om søknadsprosessen, ta kontakt med tjenestekontoret.

TJENESTEKONTORET
SØKNADSKJEMA HELSE- OG OMSORGSTJENESTER (PDF I NY FANE)
PRISLISTE OG GEBYRER VÅLER KOMMUNE