Forside Helse og velferd Sykehjem og hjemmetjenester Hjemmehjelp og praktisk bistand

Hjemmehjelp og praktisk bistand

Du kan søke om hjemmehjelp hvis du trenger praktisk hjelp til rengjøring og handling. Det er kommunen som i samarbeid med deg bestemmer hvilke tjenester som skal gis. Målet er at du skal være i stand til å bo hjemme.

Praktisk bistand er for deg som ikke kan ha omsorg for deg selv eller er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Tilbudet er for deg som har behov for hjelp på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller andre årsaker.

Søknadsskjema for Hjemmehjelp og Praktisk bistand sendes Tjenestekontoret

SØKNADSSKJEMA HELSE- OG OMSORGSTJENESTER - HJEMMEHJELP OG PRAKTISK BISTAND (PDF)
TJENESTEKONTORET