Forside Helse og velferd Sykehjem og hjemmebaserte tjenester Praktisk bistand

Praktisk bistand

Praktisk bistand og hjemmehjelp er en betalingstjeneste. Tjenesten må søkes om via tjenestekontoret.

Praktisk bistand er for deg som ikke kan ha omsorg for deg selv eller er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Tilbudet er for deg som har behov for hjelp på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelse eller andre årsaker. Målet er at du skal få muligheten til å bo hjemme lengst mulig.

Hva kan du forvente av oss?

 • Du vil bli møtt med respekt og vi overholder taushetsplikten.
 • Vi samarbeider med deg om utforming av tjenesten.
 • Vi gir deg informasjon, råd og veiledning.
 • Besøk i hjemmet skal være avtalt.
 • Tjenesten er avhengig av fleksibilitet, det vil si at tidspunkt for hjelp kan variere noe.

Hva vi forventer av deg:

 • Du er kjent med vedtaket ditt.
 • Du varsler i god tid om at du blir borte eller ikke har behov for hjelp som er avtalt.
 • Du samarbeider med oss for å tilrettelegge slik at ansatte får en god arbeidssituasjon i hjemmet ditt jmfr arbeidsmiljølovens bestemmelser:
  • Har nødvendig rengjøringsutstyr og funksjonell støvsuger i hjemmet for at tjenesten praktisk bistand skal kunne utføres.
  • Har flytende håndsåpe og tørkepapir tilgjengelig for ansatte.
  • Holder husdyr i bånd og ikke røyker under besøket.
 • Du tar kontakt ved behov og sier i fra hvis det er noe du ikke er fornøyd med eller dine behov endres.
 • Du evner å selv ivareta husdyr.Søknadsskjema for praktisk bistand sendes tjenestekontoret

TJENESTEKONTORET
SØKNADSSKJEMA HELSE- OG OMSORGSTJENESTER - HJEMMEHJELP OG PRAKTISK BISTAND (PDF I NY FANE)
PRISLISTE OG GEBYRER VÅLER KOMMUNE