Forside Helse og velferd Sykehjem og hjemmetjenester Praktisk bistand

Praktisk bistand

Praktisk bistand og hjemmehjelp er en betalingstjeneste.

Praktisk bistand er for deg som ikke kan ha omsorg for deg selv eller er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Tilbudet er for deg som har behov for hjelp på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelse eller andre årsaker. Målet er at du skal få muligheten til å bo hjemme lengst mulig.

Hva kan du forvente av oss?

 • Du vil bli møtt med respekt og vi overholder taushetsplikten.
 • Vi samarbeider med deg om utforming av tjenesten.
 • Vi gir deg informasjon, råd og veiledning.
 • Besøk i hjemmet skal være avtalt.
 • Tjenesten er avhengig av fleksibilitet, det vil si at tidspunkt for hjelp kan variere noe. De som av helsemessige årsaker trenger fastsatte tidspunkt vil få det.

Hva vi forventer av deg:

 • Du er kjent med vedtaket ditt.
 • Du varsler i god tid om at du blir borte eller ikke har behov for hjelp som er avtalt.
 • Du samarbeider med oss for å tilrettelegge slik at ansatte får en god arbeidssituasjon i hjemmet ditt jmfr arbeidsmiljølovens bestemmelser:
  • Har nødvendig rengjøringsutstyr og funksjonell støvsuger i hjemmet for at tjenesten praktisk bistand skal kunne utføres.
  • Har flytende håndsåpe og tørkepapir tilgjengelig for ansatte.
  • Holder husdyr i bånd og ikke røyker under besøket.
 • Du tar kontakt ved behov og sier i fra hvis det er noe du ikke er fornøyd med eller dine behov endres.
 • Du evner å selv ivareta husdyr.Søknadsskjema for Praktisk bistand sendes Tjenestekontoret

SØKNADSSKJEMA HELSE- OG OMSORGSTJENESTER - HJEMMEHJELP OG PRAKTISK BISTAND (PDF)
PRISER HELSE- OG OMSORGSTJENESTER

Matutkjøring

Ønsker du middag hjem kan det kjøpes fra kommunens kjøkken når du har fått vedtak.

Maten blir laget på kommunens sentralkjøkken, som er på Våler sykehjem. Kjøkkenet har mange dyktige fagfolk med lang erfaring med å produsere mat til hjemmeboende og sykehjem.

Middagen kommer varm hjem til deg, og består av hovedrett med dessert/suppe.

Vi leverer varm mat syv dager i uken.

Bestilling

Søknad om middag gjøres til Tjenestekontoret.

Ved endringer eller avbestillinger kan kjøkkenet kontaktes mellom kl. 10:00-11:00. Mat som ikke er avbestilt senest kl 11:00 dagen før blir fakturert.


TLF KJØKKEN: 476 90 273
TJENESTEKONTORET