Forside Helse og velferd Sykehjem og hjemmetjenester Dagsenter for hjemmeboende demente

Dagsenter for hjemmeboende demente

Dagsenteret er et tilbud for personer med demenssykdom som inneholder aktiviteter og miljøtiltak som er tilrettelagt for å oppnå opplevelse av trivsel, mestring og livskvalitet.

"Dagsenter for hjemmeboende demente" er for personer som har en demensdiagnose eller er under utredning. Dette er et lovpålagt tilbud. Dagsenteret i Våler kommune har tilbud til inntil seks personer som bor hjemme med demens.

Tilbudet består av tilrettelagte aktiviteter som turer, musikk, avis-lesing, inne-trim og hobbyvirksomhet. Dette bidrar til god aktivitet, sosial kontakt og struktur i hverdagen for den enkelte. Dagsenteret gir også pårørende viktig avlastning.

Vi prøver å tilrettelegge tilbudet for hver enkelt i tett samarbeid med pårørende.

"Dagsenter for hjemmeboende demente" disponerer egen leilighet. Tjenestemottakerne blir hentet hjemme og kjørt tilbake etter endt dag.

De som får plass kan søke om fullt tilbud fra mandag til fredag kl. 09:30 - 14:30.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon ring:

TLF. 488 63 316
SØKNADSSKJEMA HELSE OG OMSORGSTJENESTER - DAGSENTER FOR HJEMMEBOENDE DEMENTE

Søknadsskjemaet sendes Tjenestekontoret.

TJENESTEKONTORET