Forside Helse og velferd Sykehjem og hjemmebaserte tjenester Dagsenter for hjemmeboende med demenssykdom

Dagsenter for hjemmeboende med demenssykdom

Dagsenteret er et tilbud for personer med demenssykdom som inneholder aktiviteter og miljøtiltak som er tilrettelagt for å oppnå opplevelse av trivsel, mestring og livskvalitet.

"Dagsenter for hjemmeboende med demenssykdom" er for personer som har en demensdiagnose eller er under utredning. Dette er et lovpålagt tilbud. Dagsenteret i Våler kommune har tilbud til inntil seks personer.

Tilbudet består av tilrettelagte aktiviteter som turer, musikk, avis-lesing, trim og hobbyvirksomhet. Dette bidrar til god aktivitet, sosial kontakt og struktur i hverdagen for den enkelte. Dagsenteret gir også pårørende viktig avlastning.

Vi prøver å tilrettelegge tilbudet for hver enkelt i tett samarbeid med pårørende.

"Dagsenter for hjemmeboende med demenssykdom" disponerer egen leilighet. Tjenestemottakerne blir hentet hjemme og kjørt tilbake etter endt dag.

De som får plass kan søke om fullt tilbud fra mandag til fredag kl. 09:30 - 14:30.

TELEFON DAGSENTER: 488 63 316

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon ta kontakt med tjenestekontoret

TJENESTEKONTORET
SØKNADSSKJEMA HELSE OG OMSORGSTJENESTER (PDF I NY FANE)
PRISLISTE OG GEBYRER VÅLER KOMMUNE

Søknadsskjemaet sendes Tjenestekontoret.