Forside Helse og velferd Psykisk helse- og rustjenesten Psykisk helse- og rustjenesten

Psykisk helse- og rustjenesten

Psykisk helse og rustjenesten holder til på helse og sosialsenteret i Våler.

Psykisk helse og rus

Psykisk helse og rustjenesten tilbyr støttesamtaler og individuell oppfølging til personer som har psykiske vansker og/eller ønsker hjelp i forbindelse med sitt rus/avhengighetsproblem.

Formålet med tjenesten er å fremme helse og gi hjelp til å mestre livet for personer som opplever funksjonstap på grunn av psykiske plager eller rusproblemer.

Tilbudet fra tjenesten kan være:

 • Hjelp til å strukturere hverdagen
 • Finne meningsfulle aktiviteter
 • Personlig oppfølging og samtaler
 • Samarbeid med andre tjenester
 • Delta i ansvarsgruppe og individuell plan
 • Henvise til frisklivssentralen
 • Råd og veiledning

Tjenesten er gratis.

Søknad om tjenester fra psykisk helse og rus sendes tjenestekontoret.

Tjenestekontoret vil innkalle deg til en kartleggings samtale. Du kan søkes selv eller Nav og lege kan søke for deg.

De som trenger behandling i spesialisthelsetjenesten må kontakte sin fastlege for henvisning.

SØKNADSKJEMA: PSYKISK HELSE OG RUS TJENESTER (PDF)
BROSJYRE: PSYKISK HELSE- OG RUSTJENESTER (PDF)
Hvit løvetann

Fotograf Rob Potter fra Unsplash

Har du et familiemedlem som sliter med rusproblemer?

Sosialmedisinsk poliklinikk Moss arrangerer kurs for deg som pårørende.

For mer informasjon - følg linkene:

BROSJYRE: PÅRØRENDEKURS SMP MOSS (PDF)
SYKEHUSET-OSTFOLD.NO: DPS NORDRE ØSTFOLD (NY FANE)

Kontaktinformasjon:

TELEFON DPS MOSS: 69 86 97 00

Oversikt over eksisterende tilbud psykososial oppfølging:

Akutte tjenester

 • Egen fastlege kontaktes på dagtid hverdager.
 • Legevakt kontaktes på ettermiddag/kveld/natt og helg.
 • Psykososialt kriseteam følger opp etter større hendelser etter henvisning fra legevakt. Kriseteamet består av psykolog, prest og psykiatrisk helsepersonell.

Andre tjenester:

 • Psykisk helse/rus team gir tilbud etter vedtak.
 • Søknader om tjenester fra psykisk helse- og rustjenesten sendes Tjenestekontoret som behandler søknadene fortløpende.

Mosseregionens legevakt

Peer Gynts vei 85
1535 Moss

TELEFON LEGEVAKT: 116 117

Åpningstider for Psykisk helse- og rustjenesten i Våler kommune:

Mandager - fredager kl. 08.00-15.30

Tjenestekontoret og koordinerende enhet:

Kontakt Tjenestekontoret og koordinerende enhet ved å ringe kommunens sentralbord:

TELEFON VÅLER KOMMUNE, SENTRALBORDET: 69 28 91 00
ARTIKKEL OM TJENESTEKONTORET OG KOORDINERENDE ENHET I VÅLER

Alle tjenester er for alle innbyggere i kommunen