Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Helse og velferd NAV Våler Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig økonomisk støtte som skal betale nødvendige utgifter til å leve og bo. Du bør vurdere om du har andre muligheter til å forsørge deg selv, før du søker om økonomisk sosialhjelp.

Hvis du ikke kan forsørge deg selv, og alle andre muligheter er forsøkt, kan du ha rett på økonomisk sosialhjelp til livsoppholdsutgifter. Med livsopphold menes livsnødvendigheter som mat, boutgifter og nødvendige klær. Økonomisk sosialhjelp er en skjønnsmessig ytelse og en midlertidig inntektssikring. Du kan søke digitalt.

Det kan stilles vilkår for hjelpen.

HER FINNER DU ALT DU TRENGER Å VITE OM ØKONOMISK SOSIALHJELP (NY FANE)

Du kan søke om økonomisk sosialhjelp digitalt, og ettersende dokumentasjon til søknaden din.

Dersom du søker og leverer dokumentasjon digitalt vil også saken ta kortere tid, enn om du søker på papir.

HER KAN DU SØKE ØKONOMISK SOSIALHJELP DIGITALT (NY FANE)
HER KAN DU ETTERSENDE DOKUMENTASJON TIL SØKNADEN DIN (NY FANE)

Har du problemer med å søke digitalt, kan du ringe NAV kontaktsenter. Kontaktsenteret kan hjelpe deg og veilede deg i hvordan du søker digitalt. Du kan også be om å bli satt over til en veileder hos NAV Våler.

TELEFON NAV KONTAKTSENTER: 55 55 33 33

Det er også mulig å søke på papir, søknadsskjema fås i publikumsmottaket i åpningstidene. Ferdig utfylte søknader kan legges i postkassen som er innfelt i veggen utenfor inngangen vår. Trenger du hjelp til å fylle ut søknaden, skrive ut vedlegg, kan du ringe oss og få en timeavtale.

Nav Våler vakttelefon

Sosialtjenestens vakttelefon kan benyttes dersom du er i behov av nødhjelp/krisehjelp.

Telefonen er betjent alle hverdager kl. 09.00 og 15.00

TELEFON NAV VÅLER VAKTTELEFON: 477 83 899

For andre spørsmål bes du ta kontakt med NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33.

Du kan også finne mye informasjon på nav.noHar du lav inntekt og høye boutgifter? Du kan ha rett på bostøtte.

HAR DU RETT PÅ BOSTØTTE? LES MER I DENNE ARTIKKELEN

Kontakt

NAV Våler
55 55 33 33
Postadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler i Viken
Besøksadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler i Viken