Forside Helse og velferd Bostøtte, startlån og tilskudd Bostøtte

Bostøtte

For deg med lav inntekt og høye boutgifter? Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. NAV Våler behandler søknaden, og har all kontakt med deg som søker. Husbanken fatter vedtaket.

Sjekk om du har rett på bostøtte

Hvem kan få tilbudet?

Bostøtte er en statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

FINN UT OM DU ER I MÅLGRUPPEN OG OM DU KAN FÅ BOSTØTTE? (NY FANE)
INFORMASJON OM EKSTRA STØTTE TIL STRØMUTGIFTER JANUAR - MAI 2023 (NY FANE)

Hvordan søke?

For å behandle din søknad vil vi trenge informasjon om dine boutgifter. Informasjon om inntekten din hentes inn automatisk. Se søknadsskjema for hva du må dokumentere.

SLIK SØKER DU BOSTØTTE BÅDE DIGITALT OG PÅ PAPIR (NY FANE)

Trenger du hjelp til å fylle ut søknad? Ta kontakt med NAV Våler for hjelp.

Hvis du fyller ut papirsøknad skal den sendes til NAV Våler, Kjosveien 1, 1592 Våler.

TELEFON NAV VÅLER VAKTTELEFON: 477 83 899

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 25. hver måned. Du får svar på søknaden den 20. neste måned. Utbetaling av bostøtten er den 20. hver måned.

Hva skjer videre?

Får du bostøtte, overføres søknaden din automatisk til neste måned hvis det ikke har skjedd endringer. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din automatisk overført til neste måned. Har du fått avslag 3 måneder etter hverandre må du søke på nytt.

ENDRINGER

Har inntekten din gått opp eller ned? Eller har noen flyttet inn eller ut av husstanden din? Skal du flytte? Husk at du har plikt til å melde fra hvis det skjer endringer som kan ha betydning for beregningen av bostøtte.

HUSK Å MELDE FRA OM ENDRINGER (NY FANE)

Klage

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket.

Har du spørsmål kan du kontakte Nav Våler vakttelefon.

SLIK KLAGER DU (NY FANE)
TELEFON NAV VÅLER VAKTTELEFON: 477 83 899

Kontakt

NAV Våler
55 55 33 33
Postadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler i Viken
Besøksadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler i Viken