Forside Helse og velferd Kommunale boliger Omsorgsbolig og trygdebolig

Omsorgsbolig og trygdebolig

Du kan søke om leie av omsorgsbolig eller trygdebolig om du trenger bolig med særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning.

Våler kommune har 25 omsorgsboliger som er direkte tilknyttet Helse- og sosialsenteret i Kirkebygda, 17 trygdeboliger som er lokalisert i nærområde til Helse- og sosialsenteret og 6 trygdeboliger i sentrum av Svinndal.


Søknad

Søknad om omsorgsbolig eller trygdebolig sendes til:

Våler kommune v/ Tjenestekontoret, Kjosveien 1, 1592 Våler.

For mer informasjon eller hjelp til å fylle ut søknadsskjema kan du ta kontakt med tjenestekontoret.

SØKNADSSKJEMA (PDF)
TELEFON KOMMUNENS SENTRALBORD: 69 28 91 00 - DE SETTER DEG OVER TIL TJENESTEKONTORET