Forside Helse og velferd Kommunale boliger Omsorgsbolig

Omsorgsbolig

Du kan søke om leie av omsorgsbolig om du trenger særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning.

Omsorgsboliger i Våler kommune

Våler kommune har 25 heldøgns omsorgsboliger som er direkte tilknyttet Helse- og sosialsenteret, 17 heldøgns omsorgsboliger som er lokalisert i nærområde til Helse- og sosialsenteret og 6 trygdeboliger i sentrum av Svinndal.


Søknad

Søknad om omsorgsbolig sendes til Tildelingskontoret.

SØKNADSSKJEMA (PDF)