Forside Helse og velferd Kommunale boliger Kommunal bolig

Kommunal bolig

Du kan søke om leie av kommunal bolig om du ikke klarer å skaffe deg en egnet bolig selv eller med annen offentlig hjelp.

Leieforholdet er tidsbegrenset.

NAV Våler tildeler disse boligene.

Hvem kan søke?

Du som søker må ha bodd i Våler kommune de siste 2 årene. Det er en mulighet for unntak fra krav om botid i særskilte tilfeller.

Du må ha helsemessige, sosiale og/eller økonomiske utfordringer som gjør at du er ute av stand til å skaffe deg bolig på det private utleiemarkedet.

Du må være i stand til å ta vare på en bolig, betale husleie og følge husordensregler.

Slik søker du:

Du søker digitalt ved å klikke på linken under.

SØK OM KOMMUNAL BOLIG

Dersom du ikke har bank ID kan du søke på papirskjema, og søknaden sendes til NAV Våler, Kjosveien 1, 1592 Våler

SØKNADSSKJEMA (PDF)

Spørsmål om leieforholdet:

Hvis du leier en kommunal bolig og har spørsmål kontakter du boligsosial koordinator på NAV som kan hjelpe deg videre.

KONTAKT BOLIGSOSIAL KOORDINATOR (MOB. 919 91 247)

Hva koster det å leie kommunal bolig?

Husleien varierer i forhold til størrelse på boligen.

LAV INNTEKT? DU KAN HA RETT PÅ BOSTØTTE

Kontakt

NAV Våler
55 55 33 33
Postadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler i Viken
Besøksadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler i Viken