Forside Helse og velferd Kommunale boliger Kommunal bolig

Kommunal bolig

Du kan søke om leie av kommunal bolig om du ikke klarer å skaffe deg en egnet bolig selv eller med annen offentlig hjelp.

Leieforholdet er tidsbegrenset og NAV Våler tildeler disse boligene.


Hvem kan søke?

Du som søker må ha bodd i Våler kommune de siste 2 årene. Det er en mulighet for unntak fra krav om botid i særskilte tilfeller.

Du må ha helsemessige, sosiale og/eller økonomiske utfordringer som gjør at du er ute av stand til å skaffe deg bolig på det private utleiemarkedet.

Du må være i stand til å ta vare på boligen du leier, betale husleie og følge husordensregler.

Slik søker du:

Du finner elektronisk skjema "Leie av kommunal bolig" på nettsiden vår nedenfor:

SKJEMAER

Dersom du ikke har mulighet til å søke via den digitale linken, ta kontakt med NAV Våler for hjelp til å søke på papir.

TELEFON NAV VÅLER VAKTTELEFON: 477 83 899

Spørsmål om leieforholdet:

Hvis du leier en kommunal bolig og har spørsmål kontakter du NAV Våler vakttelefon som kan hjelpe deg videre.

Hva koster det å leie kommunal bolig?

Husleien varierer i forhold til størrelse på boligen.

LAV INNTEKT? DU KAN HA RETT PÅ BOSTØTTE

Kontakt

NAV Våler, Kjosveien 1, 1592 Våler i Viken

TELEFON NAV VÅLER