Forside Helse og velferd Bostøtte, startlån og tilskudd Tilskudd til tilpasning i egen bolig

Tilskudd til tilpasning i egen bolig

Har du behov for å tilpasse boligen din? Da kan du søke om tilskudd til små eller store tilpasninger og/eller ombygginger.

Husstander, enkeltpersoner og eldre med nedsatt funksjonsevne som har behov for å tilpasse boligen sin for å kunne bli boende i boligen over tid, kan søke tilskudd.

Det er kommunen som tildeler tilskudd. Størrelsen på tilskuddet kommer an på tilgjengelige midler i kommunen, samt en helhetsvurdering av søkerens økonomi, behov og muligheter for støtte fra andre offentlige støtteordninger.

Hvem kan få tilskudd til tilpasning?

 • husstander eller enkeltpersoner som har behov for tilpasning av boligen
 • barnefamilier har høy prioritet
 • eldre som ønsker å utføre forebyggende tilpasningstiltak

Hva kan det gis tilskudd til?

 • til enkle tiltak for å bedre tilkomsten til boligen
 • til større ombygginger for å tilrettelegge boligen
 • Gjelder leid og eid bolig

Eksempler på hva du kan få tilskudd til:

 • Utvendig terrengarbeid der det er behov for å forbedre tilgjengelighet.
 • Påbygging/ombygging for å få alle nødvendige rom på ett plan.
 • Utvide døråpninger/rom/korridorer og bytte dører, inkludert branndør.
 • Fjerne terskler og terskelplater.
 • Installere eller tilrettelegge for velferdsteknologi.
 • Annet arbeid som er nødvendig for at personer med nedsatt funksjonsevne kan fortsette å bo hjemme.
BEHOV FOR TILSKUDD TIL UTREDNING OG PROSJEKTERING I FORBINDELSE MED TILPASNING AV BOLIGEN?
MER OM TILSKUDD TIL TILPASNING PÅ HUSBANKEN.NO (NY FANE)
SØK OM TILSKUDD TIL TILPASNING AV EGEN BOLIG (NY FANE)

Kommunens ergoterapeut kan kartlegge din situasjon og hjelpe deg med utfylling av søknaden.

INFORMASJON OM ERGOTERAPEUTENE I VÅLER KOMMUNE

NAV Våler behandler søknader om tilskudd til tilpasning av bolig. Søknader behandles fortløpende.

Har du spørsmål vedrørende tilskudd kan du kontakte saksbehandler ved NAV Våler

TELEFON NAV VÅLER VAKTTELEFON: 477 83 899

Kontakt

NAV Våler
55 55 33 33
Postadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler i Viken
Besøksadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler i Viken