Forside Helse og velferd Fysioterapi, ergoterapi og hjelpemidler Ergoterapi

Ergoterapi

Våler kommune har to kommunalt ansatte ergoterapeuter.

Hva kan du få hjelp til :

 • Kartlegging av aktivitetsproblemer i hverdagen
 • Tilrettelegging av miljøet rundt seg slik at det er med på å opprettholde aktivitet og selvstendighet
 • Tilrettelegging av hjem, barnehage, skole og arbeid
 • Søke tekniske hjelpemidler fra NAV
 • Veiledning i boligtilpasning
 • Veiledning og bistand med å søke økonomiske støtteordninger fra Husbanken

Hvem kan henvende seg:

 • Du kan selv ta kontakt
 • Pårørende
 • Sykehus
 • Fastlege
 • Annet samarbeidende helsepersonell på vegne av deg hvis du gir fullmakt til dette

Henvendelsen vil vurderes ut ifra tjenestens prioriteringsnøkkel. Noe ventetid må påregnes.

Kontaktinformasjon ergoterapeut for voksne:

TELEFON ERGOTERAPEUT HEGE HANSEN: 917 41 255

Kontaktinformasjon ergoterapeut for barn:

TELEFON ERGOTERAPEUT TINA T. GJEVIK GJERLØV: 474 82 216