Forside Helse og velferd Fysioterapi, ergoterapi og hjelpemidler Ergoterapi

Ergoterapi

Våler kommune har to kommunalt ansatte ergoterapeuter.

Hva kan du få hjelp til :

 • Kartlegging av aktivitetsproblemer i hverdagen
 • Tilrettelegging av miljøet rundt seg slik at det er med på å opprettholde aktivitet og selvstendighet
 • Tilrettelegging av hjem, barnehage, skole og arbeid
 • Søke tekniske hjelpemidler fra NAV
 • Veiledning i boligtilpasning
 • Veiledning og bistand med å søke økonomiske støtteordninger fra Husbanken

Hvem kan henvende seg:

 • Du kan selv ta kontakt
 • Pårørende
 • Sykehus
 • Fastlege
 • Annet samarbeidende helsepersonell på vegne av deg hvis du gir fullmakt til dette

Henvendelsen vil vurderes ut ifra tjenestens prioriteringsnøkkel. Noe ventetid må påregnes.

Kontaktinformasjon ergoterapeut for voksne
Ergoterapeut Hege Hansen

MOBIL: 917 41 255

Kontaktinformasjon ergoterapeut for barn
Ergoterapeut Tina Therese Gjevik Gjerløv

MOBIL: 474 82 216