Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Barn, skole og oppvekst Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier og lege og er en fortsettelse av helsestasjonsarbeidet for spe- og småbarn.

Helsesykepleier er sykepleier med ett års spesialutdanning i forebyggende og helsefremmende arbeid. Helsesykepleier bidrar med opplysning og veiledning for grupper og klasser, og for enkeltelever etter foresattes og elevens ønske.

Mål for skolehelsetjenesten:

Skolehelsetjenesten skal være sentral i det helsefremmede og forebyggende arbeidet med å sikre et godt psykososialt skolemiljø:

  • Fremme elevenes helse og bidra til best mulig trivsel for barna
  • Fange opp barn med fysiske, psykiske og sosiale vanskeligheter så tidlig som mulig
  • Forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgsvikt

Undervisning

Helsesykepleier bidrar i undervisning om temaer i skolens læreplaner og kan ha undervisning knyttet til spesielle utfordringer ved skolen eller nærmiljøet, etter avtale og skolens ønske.

Aktuelle temaer for undervisning:

  • Psykisk helse
  • Søvn
  • Kosthold
  • Fysisk aktivitet
  • Pubertet/kropp og seksuell helse
  • Tobakk, alkohol o gandre rusmidler
  • Vold og overgrep


Oppfølging

-Samtaler, helseopplysning og veiledning i grupper ti lelever med særskilte behov etter ønske fra elever eller lærere.

-Individuelle samtaler/Åpen dør-konsultasjoner etter elevens eller foresattes ønsker.

-Oppfølging av elever med avvikende vekt og høyde.

-Delta i arbeid rundt elever med bekymringsfullt fravær.


Cold 1974481 1920

Aldersbestemte tiltak

Når Hva
Skolestart Undersøkelse med helsesøster på skolen og lege på helsestasjonen
2. klasse Vaksine mot kikhoste/stivkrampe/polio/difteri.
3. klasse Tilbud om måling av høyde og vekt.
5. klasse Undervisning om pubertetsutvikling.
6. klasse Vaksine mot meslinger, kusma, røde hunder (MMR).
7. klasse Vaksine mot Humant papillomavirus HPV (2 doser
8. klasse 8 klasse-samtale/tilbud om å fylle ut et helseopplysningsskjema. Høydemåling (vekt hvis eleven/foresatte ønsker det). Gruppesamtale om helse og trivsel.
9. klasse Undervisning om seksualitet og prevensjon
10. klasse Vaksine mot kikhoste/stivkrampe/polio/difteri.

Vaksinering på skolen

Ved vaksinering vil det bli gitt beskjed til hjemmet. Vi er bestandig to eller tre sammen om vaksinasjon.

VAKSINEINFORMASJON PÅ FOLKEINSTITUTTETS NETTSIDER
Investigation 2458540 1920

Kontakt helsesykepleier på din skole

Vi har ukentlig kontortid på skolen slik at elevene lett kan oppsøke oss.

VÅK SKOLE. MANDAG OG ONSDAG 8.30 - 15.00. TLF 974 28 510
SVINNDAL SKOLE. TIRSDAG 9.00 - 15.00. TLF 974 28 510
KIRKEBYGDEN BARNESKOLE. TIRSDAG OG ONSDAG KL 9.00 - 15.00. TLF. 477 95 271
KIRKEBYGDEN UNGDOMSSKOLE. MANDAG OG TIRSDAG 9.00 - 15.00. TLF 919 10 791

Familieteam - noen å snakke med

Familieteamet i Familiens hus består av ansatte med lang erfaring i å veilede og gi støtte til barn, ungdom og foreldre med ulike utfordringer.

Les mer i brosjyren til Familieteamet:

BROSJYRE FAMILIETEAM