Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Barn, skole og oppvekst Barnevern

Barnevern

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Melde fra til barnevernstjenesten (bekymringsmelding)

Dersom du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet.

Dersom du melder fra kan dette bidra til at barnet og barnets familie får den hjelpen de trenger. Når du har sagt fra, er det barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. De aller fleste som får hjelp av barnevernet får hjelpen hjemme.

Hvis du ønsker råd om du bør melde en sak, kan du ringe til barnevernstjenesten i kommunen og diskutere saken anonymt.

Alle offentlig ansatte og en rekke private yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, har plikt til å melde fra til barnevernet hvis de er alvorlig bekymret for et barn.

DIGITAL BEKYMRINGSMELDING
BEKYMRINGSMELDING PER POST

Taushetsbelagt informasjon eller personsensitive opplysninger skal aldri sendes med e-post.

Eller henvend deg til Barnevernstjenesten på telefon via sentralbordet i åpningstiden, som er hverdager kl. 09:00 - 15:00

TLF: SENTRALBORD: 69 28 91 00
BARNEVERNVAKTEN I KOMMUNEN

Post og besøksadresse:

HERREDSHUSET, KJOSVEIEN 1, 1592 VÅLER I VIKEN
TLF: BARNAS ALARMTELEFON: 116 111 (IKKE KOMMUNAL)
Lite barn med bamse

Barnevernsundersøkelser

Barnvernsundersøkelser er noe vi gjør når vi får melding om bekymring for et barn i Våler kommune. Målsettingen er å utrede barnets/familiens behov for bistand, støtte eller hjelp.

INFORMASJON OM BARNEVERNSUNDERSØKELSER (PDF)

Tiltak i barnevernstjenesten.

Tiltak er noe vi gjør for at barn og voksne skal kunne få det bedre i livet. Her kan du lese litt om hva tiltak kan være.

INFORMASJON OM TILTAK I BARNEVERNSTJENESTEN. (PDF)

Evaluering av tiltak

Evaluering betyr å snakke sammen om hvordan tiltakene fungerer for barnet og familien. Vi gjør det ved behov og minimum to ganger i året.

INFORMASJON OM EVALUERINGSPROSESSEN (PDF)

Sentrale oppgaver

 • Mottak og gjennomgang av meldinger om bekymringer for barn.
 • Utredning av barns hjelpebehov sammen med familien.
 • Iverksette tiltak for bedring av barns utvikling.


Barnehand som holder seg fast i en voksen hånd

Tiltak som kan iverksettes:

 • Avlastning og besøkshjem
 • Støttekontakt
 • Hjemmekonsulent
 • Foreldreveiledningsprogrammet Marte Meo
 • Foreldreveiledningsprogrammet PMTO
 • Foreldreveiledningsprogrammet MST
 • Systemisk veiledning til foreldre
 • Familiesamtaler
 • Fosterhjem
 • Ansvarsgruppemøter med samarbeidende instanser
 • Følge opp barn som bor i fosterhjem og institusjon
 • Føre tilsyn med fosterbarn i egen kommune
MER OM HJELPETILTAK I HJEMMET

Alle aktive saker skal følges opp og har en saksbehandler. Tiltakene evalueres og skal ha positiv effekt på barnet/ungdommen og familien.

LOV OM BARNEVERNSTJENESTER
FAQ (OFTE STILTE SPØRSMÅL)

Kontakt

Barnevernstjenesten
69 28 91 00 mellom 09:00 og 15:00
Adresse
Kjosveien 1
Herredshuset