Forside Aktuelt Vanningsrestriksjoner

Vanningsrestriksjoner

Oppdatert: 06.06.23

Vi er i en periode med ekstremt tørt vær. For å opprettholde brannvannberedskapen oppfordrer vann og avløpsmyndigheten i Våler kommune å følge gitte restriksjoner.

Restriksjoner

  • Eventuell vanning bør foregå mellom kl. 23:00 - 03:00 og ikke lenger enn 30 minutter om gangen
  • Bruk gjerne timer på utekraner
  • Unngå bruk av svetteslanger
  • Ved nyetablering av plen, hekk eller påfylling av badebasseng; ta kontakt med Våler kommune

Vi har et felles ansvar å opprettholde trygt og nok vann til alle innbyggere. Vi håper alle kan vise hensyn slik at vi slipper å innføre totalt vanningsforbud. Vil gjøre alle oppmerksomme på at flere av våre nabokommuner har blitt nødt til dette.

Vann og dyrehold

OM KRISEVANN FOR DYREHOLD