Forside Aktuelt Krisevann for dyrehold

Krisevann for dyrehold

Oppdatert: 06.06.23

I forbindelse med ekstremt tørt vær, ønsker VA-myndigheten i Våler kommune å tilby innbyggere med dyrehold krisevannpåfylling ved Engsand. (Ravnsjøvann)

Vannet er ikke drikkevannskvalitet, men egner seg som krisevann for dyrehold. Påfylling skjer via NOR-kupling og utekran. Driftstrykket på vannet er på 6 bar, så der bør vises hensyn ved påfylling, eventuelt kontakte VA-vakt Våler kommune.

Vi kan i tillegg tilby 1m3 tanker (10 stk) til utlån. Disse tankene står lagret på Stanger gård.

Kontakt Våler kommune ved behov for utlån av tanker og påfylling.