Forside Aktuelt Svinndal barnehage

Svinndal barnehage

Oppdatert: 08.06.23

Svinndal barnehage ligger i Svinndal sentrum. Nærområdet byr på mange muligheter som landbruk/gårdsbesøk, skog, akebakke og muligheter for korte og lengre turer. Vår visjon er «Nærhet, lek og glede, med engasjerte voksne til stede.»

INNLOGGING VISMA FLYT BARNEHAGE (NY FANE)
ARTIKKEL OM FORESATTAPP - MIN BARNEHAGE

Om barnehagen

Vi i Svinndal barnehage er opptatt av å ha en nærhet til hvert enkelt barn og deres familie, og ønsker at barnehagen skal gi gode vilkår for lek og vennskap. Vi skal legge til rette slik at leken skal være en arena for utvikling og læring og for god sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal bidra til at barna opplever glede i hverdagen alene og sammen med andre. Derfor er det viktig med støttende og deltagende voksne som ser hvert enkelt barn, møter de på deres premisser og som tar vare på alle de små gylne øyeblikkene i hverdagen.

Vi er opptatt av å ha gode planer for aktivitetene som gjennomføres i løpet av dagen. Det er viktig for oss å dele opp i mindre barnegrupper igjennom dagen, dette for å legge til rette for gode leke- og utviklingsmuligheter. Måltidene er i tråd med Helsedirektoratets kostholdsråd, og vi serverer mat 3 ganger i løpet av dagen.

Vi har et flott personale som er opptatt av å utvikle seg. De har et stort engasjement for barna våre og deres familier, og vi ønsker å være en barnehage i utvikling.

Svinndal familiebarnehage er knyttet til oss, og de ligger i den gamle lærerboligen ved skolen. Der har vi plass til seks ettåringer. I familiebarnehagen, populært kalt Knerten, er hovedfokuset trygghet og omsorg.

Velkommen, vi gleder oss til å bli kjent med deg/dere!

Svinndal familiebarnehage

Kontaktinformasjon

Svinndal barnehage
Gunnerødveien 1
1593 Svinndal

Åpningstid: Kl. 6.45-16.45

Kontakt virksomhetsleder, Lise Brogård

E-POST VIRKSOMHETSLEDER: LISE.BROGARD@VALER.KOMMUNE.NO
TELEFON VIRKSOMHETSLEDER: 470 95 515
TILBAKE TIL SIDEN OM BARNEHAGE