Forside Aktuelt Offentlig gjennomsyn av skatteliste for alle eiendommer i Våler kommune

Offentlig gjennomsyn av skatteliste for alle eiendommer i Våler kommune

Oppdatert: 01.03.23

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak den 08.12.22 om utskriving av eiendomsskatt for 2023, samt hjemmel i eiendomsskatteloven §15, legges skatteliste for alle eiendommer i Våler kommune ut til offentlig gjennomsyn i 3 uker fra og med 1. mars 2023.

Om listen

Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer, eiendomsskattetakstene, skattesats og utregnet eiendomsskatt.

ÅPNE EIENDOMSSKATTELISTE 2023 (PDF)

Klage?

Klage på vedtatt eiendomsskatt kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Klagen sendes skriftlig til Våler kommune v/eiendomsskattekontoret, Kjosveien 1, 1592 Våler eller på epost innen 12.april 2023.

E-POST VÅLER KOMMUNE: POSTMOTTAK@VALER.KOMMUNE.NO

Deler av utsendt faktura er å anse som skatteseddel, jfr. eiendomsskatteloven §14 siste ledd. For mer informasjon om eiendomsskatt og andre kommunale gebyr/priser se egen artikkel om eiendomsskatt.

OM EIENDOMSSKATT I VÅLER KOMMUNE