Forside Aktuelt Kirkebygden barnehage

Kirkebygden barnehage

Oppdatert: 08.06.23

Kirkebygden barnehage ligger på Folkestad, og har umiddelbar nærhet til skog og turstier. Vi har en flott naturtomt hvor barna kan utforske og bevege seg i ulendt terreng. Trygghet, utvikling og tradisjon (TUT) er barnehagens kjerneverdier.

INNLOGGING VISMA FLYT BARNEHAGE (NY FANE)
ARTIKKEL OM FORESATTAPP - MIN BARNEHAGE

Om barnehagen

Kirkebygden barnehage startet opp i 1991, og barnehagen ble drevet av Stiftelsen Kirkebygden barnehage og Grendehus frem til Våler kommune tok over barnehagen og driften i 2016.

Barnehagen har 6 avdelinger, med plasser for barn i alderen 1-5 år. Avdelingene er fordelt på to hus, Honningkrukka og Bikuben. På Honningkrukka er det fire avdelinger, Nasse Nøff, Ole Brumm, Tigergutt og Petter Sprett. På Bikuben finner du Kengu og Heffalompen.

Vi har et stabilt personale, og mange av de ansatte har jobbet i barnehagen i mange år. Vi er opptatt av å være trygge voksne for barna, med tid og omsorg til den enkelte. I Kirkebygden barnehage er vi opptatt av at alle barn skal ha noen å være sammen med hver dag, og alle barna skal ha en trygg og god hverdag som er preget av lek, læring, latter og glede.

Leken skal ha en sentral plass i Kirkebygden barnehage. Gjennom leken oppstår vennskap, og det er en arena for utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. I Kirkebygden barnehage skal vi inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Vi skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek.

Vi har også grupper på tvers av avdelingene, blant annet Tussi som er barnehagens femårsgruppe. Tussi samles hver uke for å gå på tur og spise sammen. I januar og februar er vi sammen inne og jobber med forskjellige temaer.

Velkommen til Kirkebygden barnehage!

Kirkebygden bhg

Kontaktinformasjon

Kirkebygden barnehage
Folkestadveien 2
1592 Våler i Viken

Åpningstid: Kl. 6.45-16.45

TELEFON BARNEHAGEN: 924 33 170

Kontakt virksomhetsleder, Torill Myre

TELEFON VIRKSOMHETSLEDER: 940 17 915
E-POST VIRKSOMHETSLEDER: TORILL.MYRE@VALER.KOMMUNE.NO

Kontakt assisterende styrer, Marte Thorvaldsen Aaberg

TELEFON ASSISTERENDE STYRER: 926 96 424
E-POST ASSISTERENDE STYRER: MARTE.THORVALDSEN.AABERG@VALER.KOMMUNE.NO
TILBAKE TIL SIDEN OM BARNEHAGE