Forside Aktuelt Folkehelse handler om mer enn gulrøtter og joggesko

Folkehelse handler om mer enn gulrøtter og joggesko

Oppdatert: 13.05.22

«Alle innbyggere i Våler skal oppleve at Våler kommune gir mulighet for god helse, trygghet og trivsel uavhengig av hvem du er og hvor du bor».

Vi må ha folks helse og livskvalitet i tankene når vi former morgendagens lokalsamfunn.

Følg lenken og les mer om Folkehelse i Våler kommune

FOLKEHELSE I VÅLER KOMMUNE

Våler kommuner er også medlem av "Sunne kommuner".

"Sunne kommuner" jobber for å skape lokalsamfunn som er gode å leve i, for alle. Vi er et nettverk av kommuner og fylkeskommuner som setter folkehelse høyt i sin samfunnsplanlegging, og har en helhetlig tilnærming til helse.

Vi er ambassadører for sosial bærekraft, og mener folkehelsearbeidet er avgjørende for å nå FNs bærekraftsmål.

"Sunne kommuner" er del av WHOs Healthy Cities-nettverk.

SUNNE KOMMUNER