Forside Aktuelt Eiendomsskatteliste

Eiendomsskatteliste

Oppdatert: 23.02.24

Alle eiendommer i Våler kommune legges ut til offentlig gjennomsyn.

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak den 07.12.23 om utskriving av eiendomsskatt for 2023, samt hjemmel i eiendomsskatteloven §15, legges skatteliste for alle eiendommer i Våler kommune ut til offentlig gjennomsyn i 3 uker fra og med 23. februar 2024. Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer, eiendomsskattetakstene, skattesats og utregnet eiendomsskatt. Eiendomsskattelisten finner du her:

EIENDOMSSKATTELISTE 2024

Klage

Klage på vedtatt eiendomsskatt kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Klagen sendes skriftlig innen 5. april 2024 til Våler kommune v/eiendomsskattekontoret, Kjosveien 1, 1592 Våler eller på epost:

E-POST VÅLER KOMMUNE: POSTMOTTAK@VALER.KOMMUNE.NO

Deler av utsendt faktura er å anse som skatteseddel, jfr. eiendomsskatteloven §14 siste ledd. For mer informasjon om eiendomsskatt og andre kommunale gebyr/priser:

MER OM EIENDOMSSKATT I VÅLER KOMMUNE