Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Politikk Kontrollutvalget

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunens virksomhet. Kontrollutvalgets mål er derfor å påse at kommunen følger regelverket, og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere. Kontrollutvalget skal også påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at kommunestyrets vedtak følges opp.

Kommunestyret velger selv medlemmene til kontrollutvalget. Utvalgets arbeid reguleres av Kommuneloven §77 og egen forskrift.

NESTE MØTE I KONTROLLUTVALGET:


Møtedato Klokkeslett Sted
25.09.2024 Kl. 09.00 Våler kommune, Herredsstyresalen
20.11.2024 Kl. 09.00 Våler kommune Herredsstyresalen

Her blir møteinnkallinger og protokoller til møter i kontrollutvalget for inneværende år lagt ut fortløpende:

MØTEPROTOKOLL 05.06.2024 (PDF)
MØTEINNKALLING 05.06.2024 (PDF)
MØTEPROTOKOLL 28.02.2024 (PDF)
MØTEINNKALLING 28.02.2024 (PDF)
MØTEINNKALLING 24.01.2024 (PDF) - MØTET AVLYST


Medlemmer Kontrollutvalget i Våler:

Rolle Navn Parti
FOR HØYRE OG FRP:
Leder Egil Holm H
Medlem Elisabeth Stene Frp
Varamedlem Bjørn Frøland H
Varamedlem Heidi Ellefsen H
Varamedlem Rolf Marius Løkkeberg Frp
FOR SP, AP OG KRF:
Nestleder Jan Dahler Ap
Medlem Ellen Nyhus Sp
Medlem Fredrik Bjerketvedt Sp
Varamedlem Gerd Marie G. Corneliussen Sp
Varamedlem KJell Arvid Austegard Krf
Varamedlem Tina Madsen Sp
Varamedlem Dag Akselsen Ap
Varamedlem Ingrid Tofteberg Sp
Varamedlem Inger-Johanne S. Grimsrud Krf

Kontaktinformasjon til medlemmer av kontrollutvalget:

Medlemmer: Telefonnummer: Epostadresse:
Egil Holm 95182807 egil.holm@politiker.valer.kommune.no
Elisabeth Stene 91152874 elisabeth.stene@politiker.valer.kommune.no
Ellen Nyhus 41414220 ellen.nyhus@politiker.valer.kommune.no
Fredrik Bjerketvedt 90020442 fredrik.bjerketvedt@politiker.valer.kommune.no
Jan Dahler 90876502 jan.dahler@politiker.valer.kommune.no

Tidligere møtepapirer i kontrollutvalget:

MØTEPROTOKOLL 04.12.2023 (PDF)
MØTEINNKALLING 04.12.2023 (PDF)
MØTEPROTOKOLL 27.09.2023 (PDF)
MØTEINNKALLING 27.09.2023 (PDF)
MØTEPROTOKOLL 31.05.2023 (PDF)
MØTEINNKALLING 31.05.2023 (PDF)
MØTEPROTOKOLL 27.03.2023 (PDF)
MØTEINNKALLING 27.03.2023 (PDF)
MØTEPROTOKOLL 15.02.2023 (PDF)
MØTEINNKALLING 15.02.2023 (PDF)
MØTEPROTOKOLL 30.11.2022 (PDF)
MØTEINNKALLING 30.11.2022 (PDF)
MØTEPROTOKOLL 14.09.2022 (PDF)
MØTEINNKALLING 14.09.2022 (PDF)
MØTEPROTOKOLL 25.05.2022 (PDF)
MØTEINNKALLING 25.05.2022 (PDF)
MØTEPROTOKOLL 16.02.2022 (PDF)
MØTEINNKALLING 16.02.2022 (PDF)
MØTEPROTOKOLL 01.12.2021 (PDF)
MØTEINNKALLING 01.12.2021 (PDF)
MØTEPROTOKOLL 22.09.2021 (PDF)
MØTEINNKALLING 22.09.2021 (PDF)
MØTEPROTOKOLL 09.06.2021 (PDF)
MØTEINNKALLING 09.06.2021 (PDF)
MØTEPROTOKOLL 17.02.2021 (PDF)
MØTEINNKALLING 17.02.2021 (PDF)
MØTEPROTOKOLL 16.12.2020 (PDF)
MØTEINNKALLING 16.12.2020 (PDF)
MØTEPROTOKOLL 07.10.2020 (PDF)
MØTEINNKALLING 07.10.2020 (PDF)
MØTEPROTOKOLL 04.06.2020 (PDF)
MØTEINNKALLING 04.06.2020 (PDF)
MØTEPROTOKOLL 29.05.2020 (PDF)
MØTEINNKALLING 29.05.2020 (PDF)
MØTEPROTOKOLL 29.04.2020 (PDF)
MØTEINNKALLING 29.04.2020 (PDF)
MØTEPROTOKOLL 26.02.2020 (PDF)
MØTEINNKALLING 26.02.2020 (PDF)
MØTEPROTOKOLL 13.11.2019 (PDF)
MØTEINNKALLING 13.11.2019 (PDF)
MØTEPROTOKOLL 26.09.2019 (PDF)
MØTEINNKALLING 26.09.2019 (PDF)
MØTEPROTOKOLL 29.05.2019 (PDF)
MØTEINNKALLING 29.05.2019 (PDF)
MØTEPROTOKOLL 23.01.2019 (PDF)
MØTEINNKALLING 23.01.2019 (PDF)