Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Politikk Kontrollutvalget 2019-2023

Kontrollutvalget 2019-2023

Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunens virksomhet. Kontrollutvalgets mål er derfor å påse at kommunen følger regelverket, og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere. Kontrollutvalget skal også påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at kommunestyrets vedtak følges opp.

Kommunestyret velger selv medlemmene til kontrollutvalget. Utvalgets arbeid reguleres av Kommuneloven §77 og egen forskrift.

NESTE MØTE I KONTROLLUTVALGET:


Møtedato Klokkeslett Sted
15.02.2023 Kl. 09.00 Våler kommune, Herredsstyresalen
31.05.2023 Kl. 09.00 Våler kommune, Herredsstyresalen
27.09.2023 Kl. 09.00 Våler kommune, Herredsstyresalen
04.12.2023 Kl. 09.00 Våler kommune, Herredsstyresalen

Her blir møteinnkallinger og protokoller til møter i kontrollutvalget for inneværende år lagt ut fortløpende:

MØTEINNKALLING 15.02.2023
MØTEPROTOKOLL 30.11.2022
MØTEINNKALLING 30.11.2022
MØTEPROTOKOLL 14.09.2022
MØTEINNKALLING 14.09.2022
MØTEPROTOKOLL 25.05.2022
MØTEINNKALLING 25.05.2022
MØTEPROTOKOLL 16.02.2022
MØTEINNKALLING 16.02.2022


Medlemmer Kontrollutvalget i Våler:

Rolle Navn Parti
For Sp, Ap, Krf og Frp:
Leder Tom Brubak Frp
Medlem Anne Kristine Graff Sp
Medlem Fredrik Bjerketvedt Sp
Varamedlem Jan Dahler Ap
Varamedlem Gerd Marie Corneliussen Sp
Varamedlem Johan Isak Hjertebråten Frp
Varamedlem Elisabeth Kjærnsrød Krf
For H, Sv og R:
Nestleder Jorunn Helene Tinglum SV
Medlem Egil Holm H
Varamedlem Bjørn Frøland H
Varamedlem Paal Tveiten R
Varamedlem Ulla Listerud H
Varamedlem Christian Østberg H

Kontaktinformasjon medlemmer:

Tom Andre Brubak, tlf: 90838670, epost: brubak@online.no

Anne Kristine Graff, tlf: 90850187, epost: anne.kristine.graff@valer.kommune.no

Fredrik Bjerketvedt, tlf: 90020442, epost: fredrik.bjerketvedt@valer.kommune.no

Jorunn Helene Tinglum, tlf: 97069027, epost: jtinglum@online.no

Egil Holm, tlf: 95182807, epost: egh@unox.no

Tidligere møtepapirer i kontrollutvalget:

MØTEPROTOKOLL 01.12.2021
MØTEINNKALLING 01.12.2021
MØTEPROTOKOLL 22.09.2021
MØTEINNKALLING 22.09.2021
MØTEPROTOKOLL 09.06.2021
MØTEINNKALLING 09.06.2021
MØTEPROTOKOLL 17.02.2021
MØTEINNKALLING 17.02.2021
MØTEPROTOKOLL 16.12.2020
MØTEINNKALLING 16.12.2020
MØTEPROTOKOLL 07.10.2020
MØTEINNKALLING 07.10.2020
MØTEPROTOKOLL 04.06.2020
MØTEINNKALLING 04.06.2020
MØTEPROTOKOLL 29.05.2020
MØTEINNKALLING 29.05.2020
MØTEPROTOKOLL 29.04.2020
MØTEINNKALLING 29.04.2020
MØTEPROTOKOLL 26.02.2020
MØTEINNKALLING 26.02.2020
MØTEPROTOKOLL 13.11.2019
MØTEINNKALLING 13.11.2019
MØTEPROTOKOLL 26.09.2019
MØTEINNKALLING 26.09.2019
MØTEPROTOKOLL 29.05.2019
MØTEINNKALLING 29.05.2019
MØTEPROTOKOLL 23.01.2019
MØTEINNKALLING 23.01.2019