Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Politikk Kontrollutvalget 2019-2023

Kontrollutvalget 2019-2023

Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunens virksomhet. Kontrollutvalgets mål er derfor å påse at kommunen følger regelverket, og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere. Kontrollutvalget skal også påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at kommunestyrets vedtak følges opp.

Kommunestyret velger selv medlemmene til kontrollutvalget. Utvalgets arbeid reguleres av Kommuneloven §77 og egen forskrift.

NESTE MØTE I KONTROLLUTVALGET:


Møtedato Klokkeslett Sted
04.12.2023 Kl. 09.00 Våler kommune, Herredsstyresalen

Her blir møteinnkallinger og protokoller til møter i kontrollutvalget for inneværende år lagt ut fortløpende:

MØTEPROTOKOLL 27.09.2023 (PDF)
MØTEINNKALLING 27.09.2023 (PDF)
MØTEPROTOKOLL 31.05.2023 (PDF)
MØTEINNKALLING 31.05.2023 (PDF)
MØTEPROTOKOLL 27.03.2023 (PDF)
MØTEINNKALLING 27.03.2023 (PDF)
MØTEPROTOKOLL 15.02.2023 (PDF)
MØTEINNKALLING 15.02.2023 (PDF)
MØTEPROTOKOLL 30.11.2022 (PDF)
MØTEINNKALLING 30.11.2022 (PDF)
MØTEPROTOKOLL 14.09.2022 (PDF)
MØTEINNKALLING 14.09.2022 (PDF)
MØTEPROTOKOLL 25.05.2022 (PDF)
MØTEINNKALLING 25.05.2022 (PDF)
MØTEPROTOKOLL 16.02.2022 (PDF)
MØTEINNKALLING 16.02.2022 (PDF)


Medlemmer Kontrollutvalget i Våler:

Rolle Navn Parti
For Sp, Ap, Krf og Frp:
Leder Tom Brubak Frp
Medlem Anne Kristine Graff Sp
Medlem Fredrik Bjerketvedt Sp
Varamedlem Jan Dahler Ap
Varamedlem Gerd Marie Corneliussen Sp
Varamedlem Johan Isak Hjertebråten Frp
Varamedlem Elisabeth Kjærnsrød Krf
For H, Sv og R:
Nestleder Jorunn Helene Tinglum SV
Medlem Egil Holm H
Varamedlem Bjørn Frøland H
Varamedlem Paal Tveiten R
Varamedlem Ulla Listerud H
Varamedlem Christian Østberg H

Kontaktinformasjon medlemmer:

Tom Andre Brubak, tlf: 90838670, epost: brubak@online.no

Anne Kristine Graff, tlf: 90850187, epost: anne.kristine.graff@valer.kommune.no

Fredrik Bjerketvedt, tlf: 90020442, epost: fredrik.bjerketvedt@valer.kommune.no

Jorunn Helene Tinglum, tlf: 97069027, epost: jtinglum@online.no

Egil Holm, tlf: 95182807, epost: egh@unox.no

Tidligere møtepapirer i kontrollutvalget:

MØTEPROTOKOLL 01.12.2021 (PDF)
MØTEINNKALLING 01.12.2021 (PDF)
MØTEPROTOKOLL 22.09.2021 (PDF)
MØTEINNKALLING 22.09.2021 (PDF)
MØTEPROTOKOLL 09.06.2021 (PDF)
MØTEINNKALLING 09.06.2021 (PDF)
MØTEPROTOKOLL 17.02.2021 (PDF)
MØTEINNKALLING 17.02.2021 (PDF)
MØTEPROTOKOLL 16.12.2020 (PDF)
MØTEINNKALLING 16.12.2020 (PDF)
MØTEPROTOKOLL 07.10.2020 (PDF)
MØTEINNKALLING 07.10.2020 (PDF)
MØTEPROTOKOLL 04.06.2020 (PDF)
MØTEINNKALLING 04.06.2020 (PDF)
MØTEPROTOKOLL 29.05.2020 (PDF)
MØTEINNKALLING 29.05.2020 (PDF)
MØTEPROTOKOLL 29.04.2020 (PDF)
MØTEINNKALLING 29.04.2020 (PDF)
MØTEPROTOKOLL 26.02.2020 (PDF)
MØTEINNKALLING 26.02.2020 (PDF)
MØTEPROTOKOLL 13.11.2019 (PDF)
MØTEINNKALLING 13.11.2019 (PDF)
MØTEPROTOKOLL 26.09.2019 (PDF)
MØTEINNKALLING 26.09.2019 (PDF)
MØTEPROTOKOLL 29.05.2019 (PDF)
MØTEINNKALLING 29.05.2019 (PDF)
MØTEPROTOKOLL 23.01.2019 (PDF)
MØTEINNKALLING 23.01.2019 (PDF)