Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Byggesak og tekniske tjenester Vei og infrastruktur Veier i Våler

Veier i Våler

Brøyting og strøing i Våler kommune

Brøyting og strøing

Våler kommune har ansvar for brøyting og strøing av kommunale veier, gangveier og plasser. Arbeidet utføres av innleide entreprenører med egnet utstyr. Vintervedlikeholdet skal ivareta trafikksikkerheten og framkommeligheten for alle trafikanter. Om du kjører, sykler eller går må du regne med dårligere føreforhold om vinteren enn ellers i året. For at forholdene skal være så bra som mulig, trengs et godt samspill mellom myndigheter og innbyggere. Husk at kommunen ikke har ansvaret for riksveier, fylkesveier og private veier. Det er det staten, fylkeskommunen og private personer eller bedrifter som har.

Hvordan er brøytingen organisert?

Våler kommune er delt inn i tre brøyteområder. Det er inngått avtale med tre separate entreprenører som har ansvar for hvert sitt område:

Område Kirkebygden med Berg og Folkestad

Område Texnes med Augerød, Rød, Dammyr og Våk

Område Svinndal med Fosseberget og Sæby

Det er ikke mulig å brøyte alle veier og områder samtidig. Det kan ta opptil 8 timer før hele området er ferdig brøytet. Samleveier prioriteres før veier på boligfeltene. Vent derfor med å kontakte oss hvis du har klage på brøytingen til området er ferdig.

Hva gjør kommunen?

Brøyting av kommunale veier skal normalt starte ved en snødybde på ca. 6 cm, men brøytemannskapene er gitt muligheten til å starte brøytingen tidligere, særlig når det er bløt snø. Dette vurderes av brøytemannskapene ved hvert snøfall.


Hva bør du gjøre?

Rydde snø fra veien og fram til postkasse og søppeldunker. Har du parkert på samlevei eller annen offentlig plass som skal brøytes, blir snøryddingen best og enklest om bilen flyttes før brøyting. Snøen som brøytes, må legges et sted. Av den grunn kan det komme snø inn på din eiendom ved snørydding. Husk å ta hensyn til dette ved planting eller når det etableres gjerder. Etabler gjerder og hekk innenfor egne grenser. Under snøbrøyting vil det ofte bli liggende igjen noe snø i din opp-/utkjørsel. Husk å beregne tid til å rydde vekk dette på dager med brøyting.

Strøing

Det strøs ved glatt veibane når friksjonen har nådd et visst nivå. Imidlertid gjøres det hele tiden vurderinger om man skal strø eller ikke ut i fra bl.a. værmeldingen.

Våler kommune tilbyr gratis strøsand til innbyggere for bruk ved private boliger. Om vinteren kan dette hentes ved Berglåven. Ta med bøtte.

I Politivedtektene § 2 står det litt om huseiers ansvar i tettbygd strøk og på boligfelt.

POLITIVEDTEKTER OG HUSEIERS ANSVAR I TETTBYGDE STRØK OG BOLIGFELT PÅ LOVDATA.NO (NY FANE)

Kriterier vinterdrift

Prioriterte veier og steder:

 • Sykehjem og eldreboliger.
 • Hovedveier med busstrafikk.
 • Skolevei.
 • Ordinære veier.

Er det spesielle utfordringer eller noe som ikke er som det bør være i forhold til strøing/brøyting, er vi takknemlige for tilbakemelding fra våre innbyggere.

E-POST: POSTMOTTAK@VALER.KOMMUNE.NO

Hvem eier veien?

I Våler kommune har veiene fire forskjellige benevnelser. Som igjen angir hvem som har ansvaret for drift og vedlikehold.

 • Fylkesvei (Fv)
 • Kommunal vei (Kv)
 • Privat vei (Pv)
 • Skogsvei (Sv)
VEIKART VÅLER KOMMUNE FRA VEGVESEN.NO (NY FANE)

Hvis du har en henvendelse i forbindelse med en kommunal vei som vi har vedlikehold og brøyting på, så kan du kontakte kommunen direkte eller benytte følgende lenke.

Send kommunen en henvendelse dersom det er:

 • Huller i veg
 • Dårlig sikt i frisiktsoner
 • Oversvømmelse
 • Tette stikkrenner
 • Tagging
 • Søppel
 • Støvete veier
MELD ET PROBLEM PÅ FIKSGATAMI.NO (NY FANE)

Hekk, busker og trær mot vei

Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til vei eller gang- og sykkelvei? Ligger eiendommen din inntil et veikryss ? Da er det ditt ansvar å sørge for fri sikt ved avkjørsel mot vei.

Det skal være trafikksikkert og trygt og ferdes i og langs veiene i Våler. Du som har hage kan bidra til bedre sikkerhet ved å sørge for beskjæring av hekker, busker og trær som strekker seg utover din eiendom.

Illustrasjon av klippe hekk og busker
VEILEDEREN OM KLIPP AV HEKK OG BUSKER FRA STATENSVEGVESEN (PDF)