Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Byggesak og tekniske tjenester Vei og infrastruktur Parkering

Parkering

Kommunens hovedoppgaver:

Forvaltning og drift av kommunale parkeringsplasser

  • Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
  • Parkeringstillatelser for boligsoner
  • Fjerne hensatte biler
  • Offentlige uteområder

Kommunale parkeringsplasser

I hovedsak har kommunen parkeringsplasser rundt alle kommunale bygg

Følgende har plasser for EL-biler:

  • Herredshuset har 5 plasser
  • Våk skole har 5 plasser
  • Helse og sosialsenteret har 3 plasser
  • Svinndal skole har 5 plasser
Fotografi: Parkeringsplass med flere biler og regnbue i bakgrunn.

Ditt ansvar som bilfører

Etter vegtrafikklovens §5 er fører pålagt å se, oppfatte og rette seg etter offentlige skilt som er oppsatt.

VEGTRAFIKKLOVEN - SKILTREGLER PÅ LOVDATA.NO (NY FANE)

Fjerning av kjøretøy etter 14 dager. Retten til å taue bort uregistrerte kjøretøy er hjemlet i vegtrafikklovens § 17 første ledd.

VEGTRAFIKKLOVEN - FJERNING OG FORVARING AV KJØRETØY PÅ LOVDATA.NO (NY FANE)