Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Byggesak og tekniske tjenester Vei og infrastruktur Graving - Kabelpåvisning - Skiltplan

Graving - Kabelpåvisning - Skiltplan

Arbeid på/ved offentlig vei krever en arbeidsvarsling og en skiltplan. Skal det i tillegg graves i bakken, behøver vi en gravemelding. Graving langs fylkesveiene meldes til Statens vegvesen, men meldes inn via gravemelding sine sider til kommunen.

Samordnet gravemeldingstjeneste

Samordnet gravemelding er laget for planlegging.

Samarbeid! Planlegger man i god tid, så kan man samordne gravingen med andre etater og entreprenører.

Husk å registrere ditt planlagte gravearbeid i dag.

Dette gjelder uansett hvor gravingen skal foregå.

REGISTRER GRAVING VIA GEOMATIKK LEDNINGSPORTALEN.NO (NY FANE)

Kontaktinformasjon

Geomatikk AS

Besøksadresse: Økernveien 94, 0579 Oslo
Åpningstid: 07:30 – 15:30 (man–fre)

TELEFON GEOMATIKK AS: 915 09 146
E-POST GEOMATIKK AS: GRAVEMELDING.OSLO@GEOMATIKK.NO

Kart over innmeldt arbeid

Pågående graving og arbeid langs offentlige veier eller annet innmeldt arbeid finner du i lenken under.

Våler kommune henstiller alle som skal grave eller utføre annet arbeid, om å melde det inn.

KART OVER GRAVING I VÅLER KOMMUNE (NY FANE)

Arbeid på eller ved vei

Arbeid som ikke krever graving, skal meldes inn via Geomatikk sine sider, som arbeidstillatelse. Det finner du under "Ny" søknad etter du har søkt opp Våler kommune, med f.eks kommunenummer, 0137.

Kabler og ledninger i bakken

Dersom du skal gå i gang med graving, må du huske på alt som kan ligge under bakken.

Den som skal bygge eller grave er pliktig til å undersøke hva som befinner seg i grunnen.

Offentlige vann og avløpsledninger skal ikke overbygges. Ny bygg, inklusive garasjer og støttemurer skal ikke plasseres slik at den er til ulempe for drift og vedlikehold av offentlige ledninger. Minste avstand til anlegg i grunn er 4 meter beregnet fra ytterkant ledning/anlegg.

Det kan gis dispensasjon fra denne bestemmelsen etter søknad, hvis utbygger sikrer drift og vedlikehold av offentlige ledninger.

(jmf. 3.4 - Standard abonnementsvilkår - Administrative bestemmelser)

Gebyrer

Kabelpåvisningstjeneste tilbys ikke per dags dato i Våler kommune.

Søknadspliktige tiltak under plan- og bygningsloven, vil normalt få et byggesaksgebyr.

PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KAP. 20. SØKNADSPLIK PÅ LOVDATA.NO (NY FANE)
FORSKRIFT OM SAKSBEHANDLING OG ANSVAR VED LEGGING OG FLYTTING AV LEDNINGER OVER, UNDER OG LANGS OFFENTLIG VEG PÅ LOVDATA.NO (NY FANE)