Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Byggesak og tekniske tjenester Vann og avløp Vannmålere

Vannmålere

Installasjon av vannmåler

Alle som er tilkoblet det kommunale vann- og/eller avløpsnettet er pålagt å ha vannmåler. Dette for at man skal kunne måle vann- og/eller kloakkforbruket. Ved installasjon av vannmåler skal nedennevnte skjema fylles ut og returneres kommunen.

VANNMÅLERSKJEMA (PDF)

Avlesning av vannmåler

Avlesning av vannmåler skal skje innen den 10.12 hvert år.

Alle som skal lese av målerne sine vil få avlesningskort eller SMS i slutten av november.

Innmeldt vannmålerstand brukes til grunnlag for beregning av årsgebyr for vann og avløp. Eiendommer med vannmåler betaler for det man bruker av vann og avløp i løpet av ett år.

MELD INN MÅLERAVLESNING (NY FANE)

Fritidseiendommer

Fritidseiendommer kan sende inn avlesning på e-post når de avslutter hyttesesongen, slik at du slipper å reise ut til hytta i desember for å lese av.

Husk å ta med følgende i avlesningen:

  • eier av eiendommen
  • målernummer
  • gnr/bnr
E-POST: POSTMOTTAK@VALER.KOMMUNE.NO
GEBYRSATSER VÅLER KOMMUNE