Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Byggesak og tekniske tjenester Vann og avløp Lover, forskrifter og retningslinjer for vann og avløp

Lover, forskrifter og retningslinjer for vann og avløp

Vann- og avløpsvirksomheter er underlagt en rekke lover og forskrifter, som regulerer og påvirker planlegging, utførelse og drift.

Sentrale lover og forskrifter

VA-NORM FOR VÅLER KOMMUNE I ØSTFOLD

Lokale forskrifter

VANN- OG AVLØPSGEBYR
UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG
GEBYRER FOR SAKSBEHANDLING OG KONTROLL AV UTSLIPP FOR AVLØPSVANN

Retningslinjer og veiledninger

RETNINGSLINJER FOR FRITIDSBEBYGGELSE UTEN INNLAGT VANN - TOALETTLØSNING OG GRÅVANN