Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Byggesak og tekniske tjenester Vann og avløp Avløpsgebyrer i Våler

Avløpsgebyrer i Våler

Har du spørsmål angående fakturering på avløpsgebyret, kan du ta kontakt med Økonomikontoret for hjelp.

Fakturering

Hvor mye du må betale i avløpsgebyr, kommer an på hvor mye vann du bruker. Vannforbruk inn er lik avløp ut.

Din bolig faktureres for et forskuddsbeløp som beregnes etter siste års avlesning av vannmåler, og som avregnes etterpå mot virkelig forbruk.

Forfallsdatoer:

Avløpsavgiften skal betales tre ganger i året. Forfallsdatoene er 20.02, 20.06 og 20.10.
Dersom du ønsker månedlig fakturering, ta kontakt med Våler kommune.

VANNFORBRUK

Kontakt

Våler kommune - Økonomikontoret
69289100
postmottak@valer.kommune.no
Adresse
Kjosveien 1, 1592 Våler