Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Landbruk og miljø Jakt, fiske og viltforvaltning

Jakt, fiske og viltforvaltning

Informasjon for de som vil benytte seg av Våler kommunes jakt- og fiskemuligheter.

Påkjørsel av dyr

I følge norsk lov er du pliktet til å varsle myndighetene ved viltpåkjørsel. Skadet hjortevilt (rådyr og elg) skal meldes til politiet som deretter varsler kommunen.

  1. Hvis du ender opp i en påkjørselulykke, få først oversikt over eventuelle skadede personer og gi førstehjelp/kontakt 113, dersom akutt hjelp er nødvendig.
  2. Meld påkjørselen ved å ringe politiet på 02800.
  3. Merk påkjørselsstedet (dette for å kunne spore skadede dyr). Følg aldri etter et skadet dyr selv. Det kan både være farlig og vanskeliggjør ettersøks-hundens arbeid.

Fredet vilt (ulv, gaupe osv) og husdyr er ikke kommunens ansvarsområde. Dersom du har kjørt på et fredet dyr eller husdyr må du kontakte politiet på telefon 02800.

KILDE: HJORTEVILT.NO (NY FANE)

Jakt i Våler

Du må gå på kurs og bestå jegerprøven for å få lov til å jakte. Jegerprøven består av et obligatorisk kurs og en skriftlig eksamen. Kontakt Jeger og Fiskerforeningene som holder kurs.

Det meste av jaktmulighetene i kommunen er hos private grunneiere. De fleste leier ut til faste jegere. I Vansjø kan du kjøpe jakt på Inatur. Nylig er det åpnet for spennende gåsejakt også. Det er en raskt voksende gåsebestand i Vansjø.

KJØP JAKTKORT PÅ INATUR (NY FANE)
SVINNDAL JEGER- OG FISKERFORBUND (NY FANE)

Jakt i kommuneskogen

Nytt i år er at haren blir administrativt fredet på kommunens del av Gressøya og Gudøya. Det rapporteres om bra med hare på begge øyene. Øyene i Vansjø er flotte å trene harehunder på. Det er risikofritt i forhold til tap av hund på grunn av ulv. Kommunen ønsker derfor å benytte de to øyene mer målrettet til trening.

Jaktkort for rådyr og annet småvilt kan kjøpes for 1 uke (man - søndag). Kommunen selger jaktkort for 3 teiger:

  • Slåttemyr
  • Gudøya
  • Gressøya

De to første ukene av elgjakta selges ikke jaktkort. Jegere fra Våler kommune har fortrinn på kort.

Jegeravgift må være betalt for å kjøpe kort. Ved jakt på rådyr må jeger ha tilgang på godkjent ettersøkshund.

Det er mulig å kjøpe følgende jaktkort i kommuneskogen:

Type jaktkort Pris
Hundetreningskort - Døgn kort på Gudøya og Gressøya 100 kr.
Hundetreningskort - Ukeskort på Gudøya og Gressøya 300 kr.
Småviltkort - Ukeskort (uten rådyr) 300 kr.
Småviltkort - Ukeskort (med rådyr/ bukkekort i bukkejakta) 350 kr.
Rovviltkort, (rev, mink og mår) 1 kr. når det ikke foregår annen jakt
Familiekort (pr. ekstra jeger) 100 kr.

Elgjakt i kommuneskogen

Har du lyst å delta på elgjakt, men du har ingen tilknytning til en landbrukseiendom eller jaktlag? Nå kan du søke om deltagelse i elgjakta i kommuneskogen. Det er et begrenset antall med jaktkort, men det er noen få plasser det kan søkes på.

Kommunens ønske er å kunne gi et jaktilbud til innbyggere som ikke har tilknytning til en landbrukseiendom. Ungdom skal prioriteres.

En av intensjonene med ordningen er å øke forståelse for jakt og natur samt å skape "brobygging" mellom befolkningsgrupper med litt ulik bakgrunn(boligfelt/landsbygd).

Kommunen tar en årlig ”jaktkortpris” av den enkelte. Jegerpart tildeles jeger. Kommunen bestemmer selv om jeger skal faktureres for jegerparten.

Jeger som tildeles plass beholder den i 4 år.


Et enslig rådyr i en snørik skog

Fiske

Bestanden av fisk i Vansjø er stor og det er mulig å fange gjedder, abbor, gjørs og sørv blant andre arter. Det tas opp gjedder mot 10 kilo hvert år!

For fisking med stang, pilk eller oter kan du kjøpe døgnkort, ukeskort eller sesongkort. Det er fritt fiske for barn under 16 år, og det finnes ingen kvotebegrensninger for mengde fangst.

En mann står og fisker på en mørk kveld
KJØP FISKEKORT (NY FANE)