Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Landbruk og miljø Allemannsretten

Allemannsretten

Alle har lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge.

Allemannsretten er et gratis fellesgode og en del av vår kulturarv. Den gir deg rett til å bruke utmarka, uavhengig av hvem som er grunneier. Den gir deg ikke bare rett til å gå i naturen, du kan padle, telte, sykle, bade, plukke sopp og bær og mye mer.

Regler om ferdsel

Det er viktig å skille mellom utmark og innmark. Det er ikke ferdselsrett på innmark, med unntak av ferdsel til fots og på ski på dyrket mark som er frosset eller snødekt. For sikkerhetsskyld hold deg unna den "private sonen" rundt hus og hytter.

Ferdsel med motorkjøretøy er i utgangspunktet tillatt på privat vei i utmark. Grunneier kan likevel nekte ferdsel med motorkjøretøy og har rett til å sette opp skilt som forbyr ferdsel med bil eller annet kjøretøy på privat vei. Grunneier kan også sperre veien med bom.

Å sanke ved til et bål er en allemannsrett. Allemannsretten er begrenset til å sanke den veden du behøver for å lage bål mens du er på tur.

For andre regler om allemannsretten anbefaler vi at du ser på miljødirektoratets hjemmeside.

INFORMASJON OM ALLEMANNSRETTEN (NY FANE)
Et bål som brenner i skogbunnen

Sporløs ferdsel

Ved ferdsel i naturen bør prinsippet om sporløs ferdsel gjelde. Når du er på tur i skogen og utmark bør du forlate stedet mest mulig uberørt. På denne måten kan også de som kommer etter deg oppleve gleden av å møte den uberørte naturen. Du bør rive ned ting som er bygget opp, slik som gapahuk og bålplasser, og husk å ta med deg all søppel!

Friluftsloven pålegger alle som ferdes i naturen en generell plikt til å opptre hensynsfullt og varsomt. Vi må ta hensyn til naturmiljøet, til næringsutøvelse og til andre.

Viktige datoer

Det er forbud mot å tenne bål i, eller i nærheten av skogsmark i tidsrommet 15. april til 15. september. Dette gjelder for bruk av åpen ild, og omfatter også engangsgriller.

Fra 1. april til 20. august er det båndtvang for alle hunder. Dette innebærer at alle hunder skal holdes i bånd, forsvarlig inngjerdet eller innestengt i dette tidsrommet uavhengig av om eier/ besitter har kontroll over hunden eller ikke.Dette er fordi dyrelivet er ekstra sårbart i denne perioden.