Forside Kultur, idrett og fritid Vålerhallen og skolelokaler

Vålerhallen

Valerhallen3

Våler flerbrukshall

SEND E-POST TIL POSTMOTTAKET I VÅLER KOMMUNE
VÅLER KOMMUNE - SENTRALBORD

Våler kommune leier ut lokaler til møter, trening, kamper m.m.

BETINGELSER OG PRISER VED LEIE AV LOKALER