Forside Kultur, idrett og fritid Vålerhallen og skolelokaler

Vålerhallen

Vålerhallen er dessverre midlertidig stengt på grunn av brannen ved Våler ungdomsskole.

Valerhallen3

Våler flerbrukshall

SEND E-POST TIL KULTURFAGLIG RÅDGIVER L.HØSTAKER
MOB TIL LILLIAN HØSTAKER: 909 82 613

Skolelokaler

Ved leie av lokaler ved de ulike grunnskolene. Ta kontakt direkte med skolen pr.telefon.

VÅK SKOLE: 940 19 363
SVINNDAL SKOLE: 969 49 953