Forside Kultur, idrett og fritid Vålerhallen og skolelokaler

Vålerhallen

Valerhallen3

Våler flerbrukshall

SEND E-POST TIL POSTMOTTAKET I VÅLER KOMMUNE
VÅLER KOMMUNE - SENTRALBORD

Skolelokaler

Ved leie av lokaler ved de ulike grunnskolene. Ta kontakt direkte med skolen pr.telefon.

VÅK SKOLE: 940 19 363
SVINNDAL SKOLE: 969 49 953