Forside Kultur, idrett og fritid Turkart og turforslag

Turkart og turforslag

Det finnes et utall av muligheter for lange og korte turer i Våler. Løypene vi presenterer på denne siden er gått opp av frivillige med Terje Lauritzen som ildsjel i dette arbeidet. Kartene er gamle turorienteringskart, samt en og annen kopi av Vålerkartet og kartdatabasen på Turkart Østfold.

Turer i Våler:

Som steds- og retningsanvisere er kartene her fine. Dersom du ønsker kart med annen målestokk, ta kontakt med Terje Lauritzen. Mange av løypene på kartene er også merket, så det skal være lett å finne fram.

Og nettopp dette er det fine, å kunne komme seg ut og bli kjent med naturen i Våler kommune. Det er et rikt dyreliv i Våler, og skogen er full av bær og sopp.


Kartbeskrivelser:


Turkart nr.1:

Kirkebygdenområdet fra rv 120 i vest til Veidal i øst, fra Askerødtjernet i nord til Hobølelva mot Skallerød i sør.

TURKART NR.1 KIRKEBYGDEN (PDF)
BESKRIVELSE TURKART NR.1 KIRKEBYGDEN (PDF)


Turkart nr.2:

Svinndal fra Sæbyvannet i vest til Vastvedt i øst, fra Myrvoll i nord til Ravnsjø i sør.

TURKART NR.2 SVINNDAL (PDF)
BESKRIVELSE TURKART NR.2 SVINNDAL (PDF)

Turkart nr.3:

Svinndal Varde. Hele området som omkranses av rv 115 og veien som går fra Skjønnerødtoppen gjennom Bråthebygda til Fosseberget.

TURKART NR.3 SVINNDAL VARDE (PDF)
BESKRIVELSE TURKART NR.3 SVINNDAL VARDE (PDF)

Turkart nr.4:

Våler Varde.

TURKART NR.4 VÅLER VARDE (PDF)
BESKRIVELSE TURKART NR.4 VÅLER VARDE (PDF)

Turkart nr.5:

Tveiter-Langerød. Tur fra rv. 115 helt i den nord-østlige delen av Våler mot grensen til Skiptvet.

TURKART NR.5 TVEITER-LANGERØD (PDF)
BESKRIVELSE TURKART NR.5 TVEITER-LANGERØD (PDF)

Turkart nr.6:

Nord for Skjønnerød. Turer fra rv 115 og Bråthebygdaveien og nordover mot grensen til Spydeberg kommune.

TURKART NR.6 NORD FOR SKJØNNERØD (PDF)
BESKRIVELSE TURKART NR.6 (PDF)

Turkart nr.7:

Syd for Skjønnerød. Syd og vest for rv. 115 og ned til Rosveien.

TURKART NR.7 SYD FOR SKJØNNERØD (PDF)
BESKRIVELSE TURKART NR.7 SYD FOR SKJØNNERØD (PDF)

Turkart nr.8:

Svinndal Harahjellen. Turløype som går syd for rv. 115 fra Onsaker og Vastvedt og nesten helt sør til Trøskenbrua.

TURKART NR.8 SVINNDAL-HARAHJELLEN (PDF)
BESKRIVELSE TURKART 8 SVINNDAL-HARAHJELLEN (PDF)

Turkart nr.9:

Guttulsrød - Veidal. Turer nord for Mørkveien og rv 115 ved Guttulsrød.

TURKART NR.9 GUTTULSRØD-VEIDAL (PDF)
BESKRIVELSE TURKART NR.9 GULLULSRØD-VEIDAL (PDF)

Turkart nr.10:

Blixøya rundt

TURKART NR.10 BLIXØYA (PDF)
BESKRIVELSE TURKART NR.10 BLIXØYA (PDF)

Turkart nr.11:

Ravnsjøtjernet

TURKART NR.11 RAVNSJØTJERNET (PDF)
BESKRIVELSE TURKART NR.11 RAVNSJØTJERNET (PDF)

Turkart nr. 12:

Brønnerødtjernet

TURKART NR. 12 BRØNNERØDTJERNET (PDF)
BESKRIVELSE TURKART NR. 12 BRØNNERØDTJERNET (PDF)

Kart over Vansjø med skjær

Det ble utgitt et slikt kart i 1994 i Fylkesmannens regi med midler fra det daværende KAJA-prosjektet, men DET kartet er ikke lenger å få tak i.
Vi har imidlertid skannet inn en gammel kopi som vi legger ut her.

KART OVER VANSJØ MED SKJÆR (PDF)

Vinter og Vansjø:


Våler kommune har dessverre ingen mulighet til å sjekke isforholdene i Vansjø.
Vi anbefaler deg å ta kontakt med DNT Vansjø, kontaktinformasjon finner du her:

DNT VANSJØ (NY FANE)

Andre kart og turforslag:

VISIT ØSTFOLD (NY FANE)
GÅRDSKART (NY FANE)
UT.NO (NY FANE)