Forside Kultur, idrett og fritid Turkart og turforslag

Turkart og turforslag

Vinter og Vansjø:


Våler kommune har dessverre ingen mulighet til å sjekke isforholdene i Vansjø.
Vi anbefaler deg å ta kontakt med DNT Vansjø, kontaktinformasjon til turgruppa finner du her:

INFORMASJON TIL TURGRUPPA

Kart over Vansjø med skjær

Det ble utgitt et slikt kart i 1994 i Fylkesmannens regi med midler fra det daværende KAJA-prosjektet, men DET kartet er ikke lenger å få tak i.
Vi har imidlertid skannet inn en gammel kopi som vi legger ut her.

KART OVER VANSJØ MED SKJÆR

Det finnes et utall av muligheter for lange og korte turer i Våler. Løypene vi presenterer på denne siden er gått opp av frivillige med Terje Lauritzen som ildsjel i dette arbeidet. Kartene er gamle turorienteringskart, samt en og annen kopi av Vålerkartet og kartdatabasen på Turkart Østfold.

KARTDATABASEN PÅ TURKART ØSTFOLD
VISIT ØSTFOLD

Turer i Våler:

Som steds- og retningsanvisere er kartene her fine. Dersom du ønsker kart med annen målestokk, ta kontakt med Terje Lauritzen. Mange av løypene på kartene er også merket, så det skal være lett å finne fram.

Og nettopp dette er det fine, å kunne komme seg ut og bli kjent med naturen i Våler kommune. Det er et rikt dyreliv i Våler, og skogen er full av bær og sopp.


Kartbeskrivelser:


Turkart nr.1:

Kirkebygdenområdet fra rv 120 i vest til Veidal i øst, fra Askerødtjernet i nord til Hobølelva mot Skallerød i sør.

TURKART NR.1 KIRKEBYGDEN
BESKRIVELSE TURKART NR.1 KIRKEBYGDEN


Turkart nr.2:

Svinndal fra Sæbyvannet i vest til Vastvedt i øst, fra Myrvoll i nord til Ravnsjø i sør.

TURKART NR.2 SVINNDAL
BESKRIVELSE TURKART NR.2 SVINNDAL

Turkart nr.3:

Svinndal Varde. Hele området som omkranses av rv 115 og veien som går fra Skjønnerødtoppen gjennom Bråthebygda til Fosseberget.

TURKART NR.3 SVINNDAL VARDE
BESKRIVELSE TURKART NR.3 SVINNDAL VARDE

Turkart nr.4:

Våler Varde.

TURKART NR.4 VÅLER VARDE
BESKRIVELSE TURKART NR.4 VÅLER VARDE

Turkart nr.5:

Tveiter-Langerød. Tur fra rv. 115 helt i den nord-østlige delen av Våler mot grensen til Skiptvet.

TURKART NR.5 TVEITER-LANGERØD
BESKRIVELSE TURKART NR.5 TVEITER-LANGERØD

Turkart nr.6:

Nord for Skjønnerød. Turer fra rv 115 og Bråthebygdaveien og nordover mot grensen til Spydeberg kommune.

TURKART NR.6 NORD FOR SKJØNNERØD
BESKRIVELSE TURKART NR.6

Turkart nr.7:

Syd for Skjønnerød. Syd og vest for rv. 115 og ned til Rosveien.

TURKART NR.7 SYD FOR SKJØNNERØD
BESKRIVELSE TURKART NR.7 SYD FOR SKJØNNERØD

Turkart nr.8:

Svinndal Harahjellen. Turløype som går syd for rv. 115 fra Onsaker og Vastvedt og nesten helt sør til Trøskenbrua.

TURKART NR.8 SVINNDAL-HARAHJELLEN
BESKRIVELSE TURKART 8 SVINNDAL-HARAHJELLEN

Turkart nr.9:

Guttulsrød - Veidal. Turer nord for Mørkveien og rv 115 ved Guttulsrød.

TURKART NR.9 GUTTULSRØD-VEIDAL
BESKRIVELSE TURKART NR.9 GULLULSRØD-VEIDAL

Turkart nr.10:

Blixøya rundt

TURKART NR.10 BLIXØYA
BESKRIVELSE TURKART NR.10 BLIXØYA

Turkart nr.11:

Ravnsjøtjernet

TURKART NR.11 RAVNSJØTJERNET
BESKRIVELSE TURKART NR.11 RAVNSJØTJERNET

Turkart nr. 12:

Brønnerødtjernet

TURKART NR. 12 BRØNNERØDTJERNET
BESKRIVELSE TURKART NR. 12 BRØNNERØDTJERNET

Ulike kart:

TURKART ØSTFOLD
GÅRDSKART
UT.NO
VEGKART
VANSJØREGIONEN