Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Kultur, idrett og fritid Tilskuddsordninger

Tilskuddsordninger

People 2557396 1280

Kulturstøtte til enkeltforetak

Kulturstøtte kan tildeles til enkeltforetak som: arrangement, innkjøp, gavepremier, kursavgift og lignende. Tilskudd til enkelttiltak vurderes i hvert enkelt tilfelle og kan søkes gjennom hele året.EPOST: POSTMOTTAK@VALER.KOMMUNE.NO

Driftsstøtte til lag- og foreninger

Våler kommune gir driftsstøtte til lag og foreninger, fortrinnsvis til barn og unge, pensjonister og foreninger som driver en kulturaktivitet. Driftsstøtte tildeles som grunnstøtte og medlemsstøtte. Medlemsstøtte er begrenset til lag som driver aktivitet for barn/unge under 20 år.

Søknadsfrist: 1.april.

Ved søknad om Driftsstøtte/Driftstilskudd kan du bruke vårt elektroniske skjema:


DRIFTSSTØTTE - ELEKTRONISK SKJEMA (NY FANE)
NYE KONTAKTOPPLYSNINGER FOR LAG OG FORENINGER
EPOST: POSTMOTTAK@VALER.KOMMUNE.NO

Spillemidler/Nærmiljøtilskudd

Søknader om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Søknad leveres elektronisk gjennom nettstedet: anleggsregisteret.no

Søknadsfrist: 1.oktober.

ANLEGGSREGISTERET.NO (NY FANE)

Oversikt over statlige tilskudd til frivillige organisasjoner

DIVERSE STATLIGE TILSKUDDSORDNINGER (NY FANE)