Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Kultur, idrett og fritid Tilskuddsordninger

Tilskuddsordninger

Her finner du informasjon om hvilke tilskuddsordninger som finnes.

Istockphoto 846445598 612x612

Driftsstøtte til lag- og foreninger

Våler kommune gir driftsstøtte til lag og foreninger, fortrinnsvis til barn og unge, pensjonister og foreninger som driver en kulturaktivitet. Driftsstøtte tildeles som grunnstøtte og medlemsstøtte. Medlemsstøtte er begrenset til lag som driver aktivitet for barn/unge under 20 år. Søknadsfrist er hvert år 1.april.


Søknad


Ved søknad om Driftsstøtte/Driftstilskudd kan du bruke vårt elektroniske skjema:

DRIFTSSTØTTE - ELEKTRONISK SKJEMA
NYE KONTAKTOPPLYSNINGER FOR LAG OG FORENINGER
EPOST: POSTMOTTAK@VALER.KOMMUNE.NO


Kulturstøtte til enkeltforetak

Kulturstøtte kan tildeles til enkeltforetak som: arrangement, innkjøp, gavepremier, kursavgift og lignende. Tilskudd til enkelttiltak vurderes i hvert enkelt tilfelle og kan søkes gjennom hele året.


Spillemidler/Nærmiljøtilskudd

Søknader om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Søknad leveres elektronisk gjennom nettstedet: anleggsregisteret.no

Søknadsfrist er 1.oktober hvert år

LEVER SØKNAD HER