Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Kultur, idrett og fritid Tilskuddsordninger

Kulturtilskudd i Våler kommune

People 2557396 1280

Retningslinjer

Den som søker medlemstilskudd, driftstilskudd og etableringstilskudd fra Våler kommune plikter å registrere foreningen i Enhetsregisteret og i Foreningsportalen og selv vedlikeholde foreningsopplysningene.


FORENINGSPORTALEN (NY FANE)

For å kunne søke Drift- og Medlemstilskudd må du benytte deg av digitale søknadsskjema på kommunens hjemmeside.

Søknad til øvrige tilskudd egenformuleres og sendes til

EPOST: POSTMOTTAK@VALER.KOMMUNE.NO

Merk søknaden med «kulturtilskudd».

Fordeling av medlems- og driftstilskudd legges fram som referatsak for det politiske utvalget en gang hvert år. Tilskuddsordningene som har en skjønnsmessig vurdering, eller søknader som faller utenfor
tilskuddsordningene vedtatt i Våler kommune, legges frem til politisk behandling.

De ulike tilskuddsordningene

Tilskudd til barn og unge

  • Medlemstilskudd (frist 1.april, elektronisk skjema)
  • Særskilt tilskudd for å fremme økt inkludering og deltakelse


Øvrige tilskudd

  • Driftstilskudd (frist 1.april, elektronisk skjema)
  • Prosjekttilskudd for ny aktivitet (frist 1.april)
  • Etableringstilskudd
  • Aktivitetstilskudd
  • Arrangementstilskudd

Les mer om de ulike ordningene, søknadskriterier og frister her:

RETTNINGSLINJER FOR KULTURTILSKUDD I VÅLER KOMMUNE (NY FANE)

Spillemidler/Nærmiljøtilskudd

Søknadsfrist: 1.oktober.

Søknader om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet leveres elektronisk gjennom nettstedet: anleggsregisteret.no

SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET (NY FANE)
ANLEGGSREGISTERET.NO (NY FANE)

Oversikt over eksterne tilskuddsmidler

DIVERSE STATLIGE TILSKUDDSORDNINGER (NY FANE)