Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Kultur, idrett og fritid Lag og foreninger

Oversikt over lag og foreninger i Våler kommune

Her kommer en oversikt over alle registrerte lag og foreninger i Våler kommune med kontaktinformasjon.

Våler St.Georgsgilde: Tor Erling Olsen Tlf: 91140917 E-post:tor-e-o@frisurf.no

Våler og Svinndal Historielag: Einar Pedersen, Sandåsv. 9, 1592 Våler. Tlf: 69 28 71 05 E-post: ein-pede@online.no

Våler og Svinndal Bondelag: Øyvind Tofteberg, 1593 Svinndal Tlf: 47 86 53 35 E-post: oyvind_157@hotmail.com

Våler og Svinndal Skogeierlag: Lars Lundem, Lunderveien 427, 1593 Svinndal Tlf: 922 29 472 E-post: lars.lundem@gmail.com

Moss og omegn birøkterlag:
Anders Strømme. Tlf: 906 08 736 E-post: astro2@online.no

Moss & Omegn hundeklubb: Nina Hagen-Johnsrød E-post: styre@mohk.no og Nina.johnsrod@gmail.com Tlf: 951 46 580

Vestby og Våler fotoklubb: Stig Hansson, Vålerveien 1685. E-post: 9933stig@gmail.com Mobil: 993 37 844

SERVICEFORENINGER

Våler Røde Kors: Inger Andreassen Tlf: 992 55 135 E-post: ingeran6@online.no

Lions Club Våler: Helge Aronsen, Texneslia 19, 1591 Sperrebotn Tlf: 930 40 170 E-post: helgen22@online.no

Våler Rotary Klubb: Terje Solli, 1592 Våler Tlf: 930 03 643 E-post: terjes57@gmail.com Hjemmeside: www.valer.rotary.no

Svinndal Helselag: Karin Bjørnstad, Sledevn. 13, 1593 Svinndal Tlf: 480 66 523 E-post:kbjoern@online.no

Våler/Svinndal Frivilligsentral Våk nærmiljøsentral/Kirkebygden nærmiljøutvalg:
Karen Margrethe Hansen E-post: karen.margrethe.hansen@valer.kommune.no Tlf: 69 28 63 16 og mob: 936 22 761 Hjemmeside: vaaler-of.frivilligsentral.no/

Hageselskapet Våler og Svinndal: Anne Marie Fjeldstad, Tlf: 990 19 526 E-post: vshagelag@gmail.com
Hjemmeside: Hageselskapet Våler og Svinndal

DNT Vansjø: DNT Vansjø Vålerveien 87 A, 1597 Moss Evy K. S. Eliassen / Helge Jodalen Tlf: 992 54 529 E-post: post@dntvansjo.no

Amcar klubb: Nordbybråten 21, 1592 Våler, Elin Løvlie Karlsen, Tlf: 959 42 616, epost: acocmoss@gmail.com

Kulturgruppa: Grete Roos, Tlf: 900 63 755 E-post: greoola@hotmail.com

Pensjonistforeningen: Harald Nordlie, Tlf: 922 91 666, E-post: harald.nordli@gmail.com
Evy Kraft, Tlf: 415 24 286 E-post: evykraft@online.no

Svinndal Bygdekvinnelag: Elinor Lundem, 1593 Svinndal Tlf: 45 47 87 93 E-post: elinorlundem@gmail.com

Våler Forsvarsforening: Nils Peder Skaug, Trøskenveien 43, 1593 Svinndal, Tlf: 413 33 116 E-post: nps1964@hotmail.no

BARN OG UNGDOM

1. Våler Speidergruppe: Jonny Petterson, Tlf: 473 57 987 eller Inge Afseth, Tlf: 415 28 231 E-post: 1vaalerspeider@gmail.com

Svinndal 4H: Leder: Kaja Rindahl Kolseth TLF: 959 00 986 E-post: kaja.kolseth@gmail.com Kontaktperson: Heidi Rindahl Kolseth TLF: 924 29 071 E-post: heidirk@online.no

Svinndal Bygdeungdomslag: Kristian Fridtjof Funderud, Tlf: 477 01 117, E-post: kristian.funderud@gmail.com

Våler Søndagsskoleforening: Lise Kristin Aaberg Ljunggren, Tlf: 924 23 861 E-post: menfullm@vpgo.net

IDRETT

Vansjø/Svinndal IL: Kontaktperson til alle idrettsgruppene VS IL: Grethe Guttulsrud Tlf: 95791732 epost: leder@vs-il.no

Fotball:fotball@vs-il.no

Håndball: handball@vs-il.no

Alpin: alpint@vs-il.no

Allidrett: post@vs-il.no

Turn og lek: post@vs-il.no

Svinndal Skytterlag: Jon Andresen, Tlf: 908 42 803 E-post: jonradio@gmail.com

Svinndal SSL (Salongskytterlag): Jon Sverre Andersen, Kråkåsveien 6, 1592 Våler Tlf: 908 42 803 Epost: jonradio@gmail.com

Moss og Våler Skytterlag: Bernt Åge Strand Tlf: 905 37 982, E-post: moss-vaaler@skytterlag.no

Svinndal Pistolskytterlag: Dag Olav Johansen, Langliveien 2B, 1593 Svinndal Tlf: 976 50 485 E-post: doj@online.no

KNA Varna Motorsport: KNA Varna Motorsport, Postadr: P.b. 567 Høyden, 1522 Moss Besøksadr.: Vålerveien 1876, 1592 Våler V/Jorunn Ingebretsen, Multev.10,1712 Grålum Tlf: 928 93 205 E-post: joruinge@online.no

Svinndal Jeger og Fiskeforening: Ulf Erik Flaten Tlf: 913 59 578 E-post: ulf.erik.flathen@hotmail.com

Svinndal JFF,Ungdomsgruppe: Henrik Mellegård, Tlf: 452 38 665, E-post: mellegaard@hotmail.com

Svinndal Motocross Klubb: Brita Gutuen, Fløterveien 359, 1593 Svinndal Tlf: 413 52 883 E-post: brita_christine@hotmail.com

Moss og omegn Hundeklubb: Linda Andreassen, Postboks 267, 1501 Moss Tlf: 92 89 34 78 E-post: moss.hunde@klubb.nnk.no

Østfold modellbåtklubb: Hilde B. Johansen Ertnes, Sledeveien 9, 1593 Svinndal Tlf: 951 83 883 E-post: hilde.ertnes@live.no

Våler og Svinndal Travsport: Thor Thorvaldsen Onsaker Sør, 1593 Svinndal Tlf: 69 28 62 08 / 952 85 508

Gyldermyra Rideskole: Kaja veildahl rideskole@gyldermyra.no Mob: 410 90 585

Orienteringsklubben Moss: OK Moss, Postboks 404, 1501 Moss, Besøksadresse: Noretjernveien 58, 1599 Moss, Hanne Gundersen Wold, Tlf: 418 07 258, Epost: leder@ok-moss.no


MUSIKK OG SANG

Svinndal Skolekorps: Knut R. Kiserud Tlf: 909 87 858 E-post: kiseru@online.no

Våler Sangkor: Frigg Mosseros, Ekholt hageby 3c, 1526 Moss Tlf: 992 28 686 E-post: frigg@mosseros.no

Barnekoret Svinndal Soul Kidz: Lise Kristin Aaberg-Ljunggren, Tlf: 924 23 861 E-post: liseaaberg-ljunggren@hotmail.com

Våler Soul Kidz: Lise Kristin Aaberg Ljunggren, Tlf: 924 23 861 E-post: liseaaberg-ljunggren@hotmail.com
Anne Kari Moslått, Tlf: 924 23 861, E-post: annekari@hedera.no

Musikkorpset Ljom: Otto Sterk, Tlf: 905 33 120 E-post: post@ljom.no Nettside: www.ljom.no

Våler Stildans: Einar Fledsberg Kirkeveien 137, 1592 Våler Tlf: 69 28 72 14 E-post: einarf5@online.no

Våler Seniordans: Willy S. Hansen, Brødrene Bergs vei 15, 1592 Våler Tlf: 901 40 946 E-post: willha9360@gmail.com

VELFORENINGER

Augerød velforening: Ulf-Christian Dahle, Augerødkollen 11, 1591 Sperrebotn Tlf: 905 72 805 Epost: auge.vel@live.no

Dammyr velforening: David Skullerud Tlf: 466 65 206, E-post: dskullerud@gmail.com

Texnes velforening: Ellen Graff, Tlf: 450 10 195, E-post: ellenkgraff@hotmail.com

Kordahl velforening: Rune Jørgensen, Kordahlv. 32, 1591 Sperrebotn Tlf: 69 28 85 60 Epost: rune.jorgensen@rjas.no

Berg velforening: Trond Ivar Karlsen,Brødrene Bergs vei 12, 1592 Våler Mob: 413 11 177 E-post: berg.velforening@gmail.com

Folkestad velforening: Espen Wold,Folkestadåsen 10, 1592 Våler Tlf: 953 03 509 Epost: espen.wold@volvo.com

Folkestad II velforening: Tor Øyvind Westbye, Folkestadtoppen 15, 1592 Våler Epost: info@folkestad2velforening.org

Skjønnerød velforening: Terje Skovdahl, Vålerveien 1870, 1593 Svinndal Tlf: 906 25 879

KRISTNE FORENINGER

Svinndal Normisjon: Inger-Johanne Sælid Grimsrud, Sæbyåsen 2, 1593 Svinndal Tlf: 945 42 287 Epost: ingerjohanne87@gmail.com

Våler Misjonssamband: Magnar Naustvik Tlf: 990 96 113 E-post: mnaustvik@gmail.com

Våler kvinneforening: Grethe Gjølstad, Tlf: 482 72 176, E-post: kaaregjolstad@outlook.com