Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Kultur, idrett og fritid Lag og foreninger

Oversikt over lag og foreninger i Våler kommune

Her kommer en oversikt over alle registrerte lag og foreninger i Våler kommune med kontaktinformasjon.

Våler St.Georgs gilde: Vidar Østbye, Tlf: 90555196 E-post: vostbye@gmail.com

Våler og Svinndal Historielag: Odd Einar Kjærnsrød, Svinndallinna 371, 1593 Svinndal. Tlf. 99576176 E-post: okjaerns@online.no

Våler og Svinndal Bondelag: Øyvind Tofteberg, 1593 Svinndal Tlf: 47 86 53 35 E-post: oyvind_157@hotmail.com

Våler og Svinndal Skogeierlag: Lars Lundem, Lunderveien 427, 1593 Svinndal Tlf: 922 29 472 E-post: lars.lundem@gmail.com

Moss & Omegn hundeklubb: Nina Hagen-Johnsrød, Tlf: 951 46 580 E-post: nina.johnsrod@gmail.com

Vestby og Våler fotoklubb: Stig Hansson, Vålerveien 1685 Tlf: 993 37 844 E-post: 9933stig@gmail.com

Gå-gjengen Våler: Henriette Jørgensen, Tlf: 916 18 844, E-post: henrie-f@online.no

Home-Start Familiekontakten: Anita Andresen, Skoggata 52, 1530 Moss. Tlf: 40767870, Epost: homestart.moss@bymisjon.no

Moss Røde Kors: Geir Østborg, tlf: 69253000, E-post: post@mossrk.no

Lions Club Våler: Helge Aronsen, Texneslia 19, 1591 Sperrebotn Tlf: 930 40 170 E-post: helgen22@online.no

Våler Rotary Klubb: Jan Flesjø E-post: jan@flesjo.no Nettside: www.valer.rotary.no

Svinndal Helselag: Karin Bjørnstad, Sledevn. 13, 1593 Svinndal Tlf: 480 66 523 E-post:kbjoern@online.no

Våler Frivilligsentral: Karen Margrethe Hansen E-post: karen.margrethe.hansen@valer.kommune.no

Tlf: 69 28 63 16 / 936 22 761 Nettside: vaaler-of.frivilligsentral.no/

Hageselskapet Våler og Svinndal: Elin Bjerketvedt, Tlf: 99299876 E-post: vshagelag@gmail.com
Nettside: Hageselskapet Våler og Svinndal

DNT Vansjø: DNT Vansjø Vålerveien 87 A, 1597 Moss Evy K. S. Eliassen / Helge Jodalen Tlf: 992 54 529 E-post: vansjo@dnt.no

Amcar klubb: Elin Løvlie Karlsen, Nordbybråten 21, 1592 Våler, Tlf: 959 42 616, E-post: acocmoss@gmail.com

Kulturgruppa Fiin Gammel: Grete Roos, Tlf: 900 63 755 E-post: greoola@hotmail.com

Våler og Svinndal Pensjonistforening: Harald Nordlie, Tlf: 922 91 666, E-post: harald.nordli@gmail.com
Evy Kraft, Tlf: 415 24 286 E-post: evykraft@online.no

Svinndal Bygdekvinnelag: Ellen Øverdal, Tlf: 979 86 145, E-post: ellen.overdal@gmail.com

Våler Forsvarsforening: Nils Peder Skaug, Trøskenveien 43, 1593 Svinndal, Tlf: 413 33 116 E-post: nps1964@hotmail.no


BARN OG UNGDOM

1. Våler Speidergruppe: Jonny Petterson, Tlf: 473 57 987 eller Inge Afseth, Tlf: 415 28 231 E-post: 1vaalerspeider@gmail.com

Svinndal 4H: Leder: Kaja Rindahl Kolseth TLF: 959 00 986 E-post: kaja.kolseth@gmail.com Kontaktperson: Heidi Rindahl Kolseth TLF: 924 29 071 E-post: heidirk@online.no

Svinndal JFF,Ungdomsgruppe: Henrik Mellegård, Tlf: 452 38 665, E-post: mellegaard@hotmail.no

Svinndal Bygdeungdomslag: Ole-Johan Bjerketvedt, Tlf: 47681841 E-post: ole-johanbjerketvedt@hotmail.no

Våler Søndagsskoleforening: Lise Kristin Aaberg Ljunggren, Tlf: 924 23 861 E-post: menfullm@vpgo.net

IDRETT

Vansjø/Svinndal IL: Kontaktperson til alle idrettsgruppene VS IL: Grethe Guttulsrud Tlf: 957 91 732 E-post: post@vs-il.no Hjemmeside: V/S IL - Spoortz (vs-il.no)

Svinndal Skytterlag: Jon Sverre Andresen, Tlf: 908 42 803 E-post: jonradio@gmail.com

Svinndal SSL (Salongskytterlag): Jon Sverre Andersen, Tlf: 908 42 803 E-post: jonradio@gmail.com

Moss og Våler Skytterlag: Bernt Åge Strand Tlf: 905 37 982, E-post: moss-vaaler@skytterlag.no

Svinndal Pistolskytterlag: Dag Olav Johansen, Langliveien 2B, 1593 Svinndal Tlf: 976 50 485 E-post: doj@online.no

KNA Varna Motorsport: KNA Varna Motorsport, Postadr: P.b. 567 Høyden, 1522 Moss Besøksadr.: Vålerveien 1876, 1592 Våler V/Jorunn Ingebretsen, Multev.10,1712 Grålum Tlf: 928 93 205 E-post: joruinge@online.no

Svinndal Jeger og Fiskeforening: Ulf Erik Flaten Tlf: 913 59 578 E-post: ulf.erik.flathen@gmail.com

Moss og Våler Jakt og Fiskelag : Henning Kubberød, Tlf: 47489349, E-mail: henning@kubberoed.no

Svinndal Motocross Klubb: Brita Gutuen, Fløterveien 359, 1593 Svinndal Tlf: 413 52 883 E-post: brita_christina@hotmail.com

Østfold modellbåtklubb: Hilde B. Johansen Ertnes, Sledeveien 9, 1593 Svinndal Tlf: 951 83 883 E-post: hilde.ertnes@live.no

MUSIKK OG SANG

Svinndal Skolekorps: Knut R. Kiserud Tlf: 909 87 858 E-post: kiseru@online.no

Våler Sangkor: Frigg Mosseros, Ekholt hageby 3c, 1526 Moss Tlf: 992 28 686 E-post: frigg@mosseros.no

Svinndal Soul Kidz: Anne Kari Moslått, Tlf: 924 23 861, E-post: annekari@hedera.no

Våler Soul Kidz: Lise Kristin Aaberg Ljunggren, Tlf: 924 23 861 E-post: liseaaberg-ljunggren@hotmail.com

Musikkorpset Ljom: Otto Sterk, Tlf: 905 33 120 E-post: post@ljom.no Nettside: www.ljom.no

Våler Stildans: Einar Fledsberg Kirkeveien 137, 1592 Våler Tlf: 69 28 72 14 E-post: einarf5@online.no

VELFORENINGER

Augerød velforening: Ulf-Christian Dahle, Augerødkollen 11, 1591 Sperrebotn Tlf: 905 72 805 E-post: auge.vel@live.no

Dammyr velforening: David Skullerud Tlf: 466 65 206, E-post: dskullerud@gmail.com

Texnes velforening: Ellen Graff, Tlf: 450 10 195, E-post: ellenkgraff@hotmail.com

Kordahl velforening: Atle Folkenborg Tlf: 913 71380 E-post: ostfoldvedlikehold@gmail.com

Berg velforening: E-post: berg.velforening@gmail.com

Folkestad velforening:

Folkestad II velforening: E-post: info@folkestad2velforening.org

Skjønnerød velforening: Terje Skovdahl, Vålerveien 1870, 1593 Svinndal Tlf: 906 25 879

Fosseberget vel: Ingrid Nordli, Lunneveien 9, 1593 Svinndal. Tlf: 41200892, E-post: ingridlouise77@hotmail.com

RELIGION

Våler kirkelige fellesråd: kirkeverge@vpgo.net

Svinndal Normisjon: Inger-Johanne Sælid Grimsrud, Sæbyåsen 2, 1593 Svinndal Tlf: 945 42 287 E-post: ingerjohanne87@gmail.com

Våler Misjonssamband: Lars Otto Hammer. Tlf: 917 99 721 E-post: lohamme@online.no

Våler kvinneforening: Grethe Gjølstad, Tlf: 482 72 176 E-post: karegjolstad@outlook.com

Evangeliesenterets Bibelskole: Hanne Sørmo Holstad, Tlf: 92484237. E-post: post@ebsbibelskole.no