Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Kultur, idrett og fritid Kulturskolen

Kulturskolen

Våler kommune har kulturskoletilbud som gir tilbud til barn og unge i kommunen.

For alle barn og unge i kommunen

Våler kommune har kulturskoletilbud for alle barn og unge mellom 2-19 år som har en drøm om å spille, synge, male, danse, tegne og bruke fantasien!

Vi tilbyr undervisning etter skoletid på mange ulike instrumenter, i sang, visuell kunst, dans, og drama. Undervisningen foregår individuelt og/eller i grupper.


Boy 2223087 1920

Samarbeid med Moss kulturskole

Våler kommune samarbeider med Moss kulturskole. Vår hovedbase er på Bytårnet skole i Moss, men noe undervisning holdes også på Kirkeparken vgs., Hoppern ungdomsskole, Rygge ungdomsskole, Våk skole og Svinndal skole her i Våler.

Undervisningsåret

Undervisningsåret er 38 uker og følger grunnskolens ferie- og fridager. Kulturskolens undervisning holdes selv om skolene har planleggingsdager.

Gitar

Våre tilbud

VÅRE TILBUD

Søk plass i kulturskolen

SØK PLASS I KULTURSKOLEN

Hovedopptaket har søknadsfrist 1.mai. Søknader mottas også fortløpende gjennom skoleåret med tildeling av plass ved ledig kapasitet. Dersom det melder seg flere søkere enn det er plass til, blir du satt på venteliste.

Fra reglementet

Påmelding til kulturskolen er bindende for hele skoleåret når plass er tildelt og tid og sted for undervisningen akseptert. De to første gangene er prøvetimer.

Dersom eleven ønsker å avbryte undervisningen midt i skoleåret, må elevavgift likevel betales. Avgiften deles på to betalinger og faktura sendes ut høst og vår.

Elevene får en leksjon hver uke, minimum 30 leksjoner pr skoleår. Lengden på leksjonen kan variere fra fag til fag.

Oppsigelse må meldes skriftlig til kulturskolens administrasjon innen 1. mai.

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å begynne ved Våler kulturskole.

Velkommen til å søke plass!

Ung musikk

Våler kommune har nå inngått avtale med UngMusikk, Viken fylkeskommune og Norges musikkhøgskole. UngMusikk er et talentprogram. Formålet er å styrke kunstens og kulturens plass i opplæringen og i lokalsamfunnet, styrke og tydeliggjøre den faglige virksomheten i kulturskolene. Avtalen er et samarbeidstiltak blant annet med kulturskolene. Du får mer informasjon om programmet hos kulturskolen.

KONTAKT OSS PÅ KULTURSKOLEN