Forside Kultur, idrett og fritid Frivilligsentralen

Frivilligsentralen

Frivilligsentralen ligger i sentrum av Svinndal og er en møteplass for frivillighet. Her møtes gamle og unge til mange forskjellige aktiviteter.

Frivilligsentralen er en felles nøytral møteplass mellom mennesker. Sentralen ble opprettet i 1995 av frivillige lag- og foreninger for å være et administrativt samordningsledd, bindeledd og koordinerende organ for frivillig virksomhet i hele Våler kommune. Sentralen skal også være et knutepunkt for nærmiljøutvikling. Frivilligsentralen har et eget styre.

Det legges ut nærmiljøavis med jevne mellomrom som forteller om aktivitetene som skal skje for kommende måned.

Mg 5887
HJEMMESIDE FRIVILLIGSENTRALEN (NY FANE)
Img 7754 A

Frivilligsentralen i Svinndal

FRIVILLIGSENTRALEN PÅ FACEBOOK (NY FANE)