Forside Kultur, idrett og fritid Byggeskikk- og kulturpriser i Våler kommune

Byggeskikk- og kulturpriser i Våler kommune

Byggeskikkpris i Våler kommune

Hvert andre år deler Våler kommune ut byggeskikkpris til eiere/byggherrer av nye bygg, rehabilitering av eldre bygg, eller av eldre bygg som er tatt vare på og vedlikeholdt på en svært god måte.

En byggeskikkpris er ment å stimulere til bevisstgjøring av god byggeskikk i kommunen og ved utdeling legges det vekt på lokal byggeskikk og håndverktradisjon. For nye bygg legges det vekt på at disse tilpasses bygningsmiljø og naturlandskap. Det skal også legges vekt på å prioritere bygninger som kan stå som en inspirasjonskilde og at prisen derfor kan ses som en veileder for bygningsmessige løsninger i kommunen.

Prosjekt som tildeles prisen må være ferdigstilt før prisen utdeles. I tillegg til selve prisen kan det gis hederlig omtale.

Byggeskikkprisen består av en bronseplate med inskripsjon. Hederlig omtale består av et diplom.

Du melder inn kandidater her: postmottak@valer.kommune.no - frist for årets kandidater er satt til 1. april.


Kulturpriser Våler kommune

Hvert andre år deler Våler kommune ut kulturpris til enkeltpersoner som i særlig stor grad har gjort en innsats for kommunens kulturliv, eller som har gjort en fremragende prestasjon innen kultur. I spesielle tillfeller kan denne prisen tildeles en organisasjon.


Våler kommune kan også dele ut innsatspriser til enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort en innsats for kommunens kulturliv, det være seg en prestasjon innen kultur, utført en idrettsbragd på norgesmesternivå eller bedre. Innsatsprisen er ikke ment å henge så høyt som kulturprisen og gis som takk eller oppmuntring på bakgrunn av en spesiell innsats. Innsatsprisen kan, i motsetning til kulturprisen, tildeles for innsats innenfor kulturområder som oppfattes som næring.

Hvordan nominerer du?

Du kan fremme begrunnede forslag på kandidater til både kultur- og innsatspris. Rådmannen har også forslagsrett. Alle forslag må sendes postmottak@valer.kommune.no.


Kulturprisen består av en gjenstand til en verdi av ca. kr 5000,-, den kan også gis pengegave.

Innsatsprisen består ev en gjenstand til ca. kr 1000,-, den kan også gis som pengegave.


Juryen for alle prisene er formannskapet i Våler kommune og utdelingen vil være på bygdedagene.


EPOST: POSTMOTTAK@VALER.KOMMUNE.NO