Forside Kultur, idrett og fritid Byggeskikk- og kulturpriser i Våler kommune

Byggeskikk- og kulturpriser i Våler kommune

Hvert andre år kan Våler kommune dele ut kulturpris, innsatspris og byggeskikkpris på bakgrunn av innsendte forslag til kandidater. Hvis vi har gode nok kandidater, vil prisene i år deles ut på Bygdedagen den 9. juni 2024.

Byggeskikkprisen

Denne prisen er ment å stimulere til bevisstgjøring av god byggeskikk i kommunen. Prisen kan gis til eiere/byggherrer av nye bygg, rehabilitering av eldre bygg, eller av eldre bygg som er tatt vare på og vedlikeholdt på en særlig god måte. Ved utdeling legges vekt på lokal byggeskikk og håndverkstradisjon. For nye bygg legges vekt på tilpasning til bygningsmiljø og kulturlandskap. Bygninger som kan tjene som inspirasjonskilde skal vektlegges, slik at utdelingen kan være en veileder ved bygningsmessige løsninger i distriktet. Prosjektet må være ferdigstilt. Byggeskikkprisen består av en bronseplate med inskripsjon og diplom med hederlig omtale.


Kulturprisen

Kulturprisen deles ut til enkeltpersoner som i særlig stor grad har gjort en innsats for kommunalt kulturliv, eller som har gjort en fremragende prestasjon innen kultur. I spesielle tilfeller kan denne prisen deles ut til en organisasjon. Kulturprisen består av en gjenstand til en verdi av ca. kroner 6 000,-, den kan også gis som pengegave.

Innsatspriser innen kultur og idrett

Innsatspriser deles ut til enkeltpersoner/organisasjoner som har gjort en innsats for kommunens kulturliv, for eksempel en prestasjon innen kultur, eller utført en idrettsprestasjon på nasjonalt nivå eller bedre i 2022/2023. Innsatsprisen er ikke ment å henge så høyt som kulturprisen og gis som takk eller oppmuntring på bakgrunn av en spesiell innsats. Den kan, i motsetning til kulturprisen, tildeles for innsats innenfor kulturområder som oppfattes som næring. Innsatsprisen består av en gjenstand til en verdi av ca. kroner 1 500,-, den kan også gis som pengegave.

Hvordan nominerer du?

Du kan fremme begrunnede forslag på kandidater til både byggeskikk-, kultur- og innsatspris. Kommunedirektør har også forslagsrett.

Kandidatene må være godt kvalifiserte, og juryen for alle prisene er formannskapet i Våler kommune.

Alle forslag må sendes via e-post til Våler kommunes postmottak.

EPOST POSTMOTTAK: POSTMOTTAK@VALER.KOMMUNE.NO