Forside Kultur, idrett og fritid Bygdetunet

Bygdetunet

Bergtunet ligger øst for Våler kirke. Tunet har en samling av eldre hus og gjenstander. Museet er åpent for omvisning etter avtale. På Bergtunet ligger også Våler hjemmefrontmuseum.

Leie av Bygdetunet

Lag- og foreninger med aktiviteter som passer inn på bygdetunet (historisk/kulturell virksomhet), kan leie møterom eller festplass etter avtale. Leien er gratis mot at lånetaker utfører rengjøring etter reglement.
Bygdedagene arrangeres her annenhvert år.

Gammelt hus på Bergtunet, Bjornstadstua

Bjørnstadstua på Bergtunet