Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Kultur, idrett og fritid Bygdebøker

Bygdebøker i Våler kommune

Einar Pedersen sluttførte i 2008 arbeidet med å skrive gårdshistorie for Våler kommune. Verket består av fem bind.

Gårdshistorie

Einar Pedersen har siden han var liten gutt hatt interesse for historie og tok selv initiativ til skrive gårdshistorie for Våler kommune. Einar Pedersen har levert en grundig og komplett serie med bygdebøker som ivaretar kommunens historie for ettertiden og kommende generasjoner. Bygdebøkene tar for seg gårdsbrukene i Våler så langt tilbake i tid som mulig.

Einar

Einar Pedersen ved Nordby gård.

Kilder

Kildene går tilbake til 1600-tallet. Den eldste kirkeboka i Våler er fra 1715. Einar Pedersen har i tillegg brukt Statsarkivet, Riksarkivet og kommunens egne arkiver, i tillegg til opplysninger fra folk i bygda.

Oppbygning

Det er et innledningskapittel om hver gård, med fornminner og navnehistorikk. Så følger familieopplysninger og gårdsdrift som gjerne går over flere generasjoner. Dette er grundig håndverk og mange spennende historier blir fortalt. Han har gitt husmennene spesielt god plass i boken, i forhold til det som er vanlig i bygdebøker.

Bygdebok

Priser

Bøkene er å få kjøpt på kontoret til Seksjon Oppvekst og kultur på Herredshuset.


Bind Utgivelsesår Antall sider Pris
Gårdshistorie for Svinndal. Del 1 1990 655 sider kr 375,-
Gårdshistorie for Svinndal. Del 2 1992 784 sider kr 375,-
Gårdshistorie for Våler: B.1 2003 606 sider kr 450,-
Gårdshistorie for Våler: B.2 2005 708 sider kr 450,-
Gårdshistorie for Våler: B.3 2008 890 sier kr 450,-