Forside Kommunen vår Kunngjøringer Detaljregulering for Våler Næringspark Felt A

Detaljregulering for Våler Næringspark Felt A

Kommunestyret vedtok i møte 4.mai 2023 detaljregulering for Våler Næringspark Felt A.

Planen legger til rette for ny næringsbebyggelse med tilhørende anlegg.

Aktuelt hovedformål er næringsbebyggelse med industri og lager som underformål.

Vedtaket kan påklages innen tre uker etter kunngjøring, jfr FVL §§28, 29.

BESTEMMELSER VÅLER NÆRINGSPARK FELT A (PDF)
FAGNOTAT OVERVANN (PDF)
KONSEKVENSUTREDNING (PDF)
KU NOTAT VÅLER NÆRINGSPARK FELT A (PDF)
OVERSIKTSKART VÅLER NÆRINGSPARK FELT A (PDF)
PLANBESKRIVELSE VÅLER NÆRINGSPARK FELT A (PDF)
PLANGRENSE VÅLER NÆRINGSPARK FELT A (PDF)
PLANKART VÅLER NÆRINGSPARK (PDF)
SAMLET SAKSFREMSTILLING (PDF)
TRAFIKKANALYSE (PDF)