Forside Kommunen vår Kunngjøringer Støy og sikkerhetsvoll Fjell skytebane

Støy og sikkerhetsvoll Fjell skytebane

Kommunestyret vedtok i møte 21.mars 2024 Detaljregulering for Støy og sikkerhetsvoll Fjell skytebane.

Hensikten med planen er å legge til rette for nye voller rundt eksisterende bane, for å bedre støy og sikkerhet. Planen åpner også for etablering av ny pistolbane til bruk av politiet.

Vedtaket kan påklages innen tre uker etter kunngjøring, jfr. fvl §§28, 29. På grunn av påskeferie, settes klagefristen til 26.april 2024.

Dokumentene vil bli oppdatert iht. vedtak og deretter publisert her.

PLANBESTEMMELSER (PDF I NY FANE)
PLANKART (PDF I NY FANE)
PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING (PDF I NY FANE)
PLANPROGRAM (PDF I NY FANE)