Forside Kommunen vår Prosjekter Store datasenter

Store datasenter

På denne siden samler vi alle dokumenter som har med prosessen rundt store datasenter

Rodsund Vansjo

Rødsund

Siste:

I formannskapsmøte 18.12.2018 ble planprogrammet for Gylderåsen vedtatt. Alle dokumentene i denne saken finner du under her.

REVIDERT PLANPROGRAM
REVIDERT PLANAVGRENSNING
SAMLET SAKSFRAMSTILLING DESEMBER 2018
OPPSUMMERING AV INNSPILL FRA GRUNNEIERE
INNSPILL BJØRN H. SØRENSEN
INNSPILL DIRMIN
INNSPILL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD
INNSPILL FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV
INNSPILL FYLKESKONSERVATOR - VARSEL OM ARKEOLOGISK REGISTRERING
INNSPILL FYLKESKONSERVATOR
INNSPILL DNT
INNSPILL HAFSLUND TIL OMRÅDEREGULERING
INNSPILL HAFSLUND
INNSPILL HATLELID HUSE
INNSPILL MIB
INNSPILL NVE
INNSPILL STATENS VEGVESEN
INNSPILL VESTBY KOMMUNE
INNSPILL ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

Kommunestyret behandlet i møte 18. oktober sak om finansiering av videre planarbeid for store datasenter - de vedtok følgende:


1. Det bevilges 1,5 mill. kr til områderegulering for Gylderåsen. Bevilgningen finansieres med bruk av disposisjonsfond.

2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå intensjonsavtale med grunneierne som er omfattet av varslet om planarbeid. Samarbeidsavtale med grunneierne som omfattes av endelig planutkast, forelegges formannskapet.


En så stor og omfattende plan som dette er kostbart å utarbeide og i saken opplyses det at kommunen også har søkt om og fått innvilget støtte på 1 million kroner fra Østfold fylkeskommune til arbeidet. Kommunens videre arbeid med dette nå vil være å engasjere en konsulent som skal utarbeide selve planen. I planarbeidet vil det bli vektlagt medvirkning fra blant annet grunneiere.

Forslag til intensjonsavtale ble sendt ut til grunneierne 2. oktober med frist for kommentarer 5. november.

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål!

SAMLET SAKSFRAMSTILLING AV FINANSIERING
VEDTAK OM TILSKUDD
UTKAST TIL INTENSJONSAVTALE

Hovedprosjekt videreføres av Våler og Sarpsborg

Formannskapet vedtok 26. juni at hovedprosjektet skal videreføres av de to kommunene. Sarpsborg overtar prosjektlederansvaret fra Smart Innovation og det søkes støtte fra Østfold fylkeskommune til arbeidet.

HOVEDPROSJEKTPLAN
SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Hvorfor ble Våler valgt?

Dillingoya Bro
MULIGHETSSTUDIE STORE DATASENTER I ØSTFOLD
PRESENTASJON STATKRAFT
SLUTTRAPPORT FORPROSJEKT

Vålers vedtak om deltakelse i prosjektet

Bro
VEDTAK
DELTAKELSE I HOVEDPROSJEKT
SAMLET SAKFRAMSTILLING

Oppstart av planarbeid

Odense Storedatasenter
PLANPROGRAM
PLANAVGRENSNING
SAMLET SAKSFRAMSTILLING