Forside Kommunen vår Kunngjøringer Planprogram Sentrum - Sentrumsplanen

Planprogram Sentrum - Sentrumsplanen

Planutvalget vedtok i møte 29.mai 2024 Planprogram Sentrum - Sentrumsplanen.

Planprogrammet skal fortelle noe om hvordan planprosessen skal foregå og hva det er viktig å vurdere slik at befolkningen og berørte myndigheter kan komme med innspill og råd tidlig i prosessen.

Formålet med planarbeidet er å lage en helhetlig sentrumsplan som legger til rette for å skape gode sentrumsfunksjoner. Planen skal avklare fremtidig arealbruk og definere overordnede føringer, mål og visjoner for sentrumsutviklingen i Våler. Sentrumsplanen skal fungere som et verktøy for å nå målene som er satt.

PLANPROGRAM SENTRUMSPLANEN (PDF I NY FANE)